Obsah8. ročník

 

Žáci, můžete psát všechny úkoly do jednoho sešitu nebo jednotlivě na volné listy. U každého cvičení musí být strana a číslo cvičení.

Zdraví Vás třídní učitelka. Dávejte na sebe pozor!

 

Český jazyk – mluvnice

 • Strana 35, cvičení 10, 11;
 • Strana 38, cvičení 17, 18, 19;
 • Strana 40, cvičení 22 (přídavná jména tvrdá, měkká);
 • Strana 41, cvičení 28, 30;
 • Strana 55, cvičen 8, 9;
 • Strana 56, cvičení 12.

 


 

Český jazyk čtení – čítanka

Strana 64, „Strašidelná historie“ přečti si pozorně pověst!

Úkoly: (najdi v počítači)!

1. Co je pověst?

2. Kdo byl Alois Jirásek? 

Pokud nemáš čítanku, čti jinou pověst – najdi v počítači! Staré pověsti české - Volné e-knihy ke stažení zdarma


 

Matematika

 • Strana 51, cvičení 14, 16;
 • Strana52, cvičení 24, 26;
 • Strana 53, cvičení 27, 30;
 • Strana 54, cvičení 34.

 


Český jazyk i matematiku procvičujte na www.onlinecviceni.cz !   smailik


 

Zeměpis

 • učebnice str. 34-35 Kanada
 • pracovní sešit str. 28-29 Kanada

 18.3.

a  Úkoly v pdf.

 


 

Německý jazyk
 
 • opakovat téma "rodina, ve škole, ve městě , potraviny, nákupy"
 • 1. - 4. kapitola, str. 3 - 29, učebnice

 


 


 
Pondělí - pátek, 23.3.- 27.3.
 

Zeměpis

 • učebnice str. 36-37
 • pracovní sešit str. 30-31vVysvětlit pojmy do sešitu- federativní, Afroameričan

 

b  úkoly v pdf


 

Ahoj chlapci a děvčata, 

myslím si, že už je čas doplnit výuku i o zábavu. Tu Vám nabízím ve výběru Fyzika a Chemie. Pokud se Vám něco povede nebo zaujme, můžete mi poslat návrh k vyzkoušení, až se vrátíme do školy. 

Mgr. Milan Kuba.

Můžete mi i napsat na https://www.facebook.com/milan.kuba.33-

Seznam videí

BADATELNA

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhIxVIOJFQE2j1z1C2A6swZdq-nRbMNPl

Fyzika

Nezkreslená věda - https://www.youtube.com/user/OtevrenaVeda

Alovy zábavné pokusy-   https://www.youtube.com/results?search_query=alovy+pokusy

Fyzikalní filmy- https://www.youtube.com/channel/UCM15DWXeu-QPhL3L8lvwJ8Q 

                 - https://www.cez.cz/cs/o-cez/vzdelavani-a-vyzkum/energetika-zabavne/nainstalujte 

25 neuvěřitelných nápadů a triků s plastovými lahvemi- https://www.youtube.com/watch?v=GYKNwTeEnbM 

Triky s vodou- https://www.youtube.com/watch?v=VRdScy0DaWshttps://www.youtube.com/watch?v=VRdScy0DaWs

Pokusy nás baví 6 - I s teplem se dá hrát- https://www.youtube.com/watch?v=QbdPASs5DwM

Pokusy nás baví 8 - Povrchové napětí vody - https://www.youtube.com/watch?v=BUJ4I0Qo1tw 

Pondělí - pátek, 30.3.- 3.4.

ba úkoly v pdf.  1 2


 

Zeměpis

 • učebnice str. 38-39
 • pracovní sešit str.32-33

  

14. 4. – 17. 4.

Český jazyk

 • strana 12, cvičení 20 a) – ve větách vyhledej základní skladební dvojice (podmět a přísudek)

   Vzor:

    Dívka sbírala v lese maliny. (označte podmět a přísudek jak jste zvyklí

  Postup:

 1. Najdi sloveso – co dělala? sbírala – podtrhni vlnovkou- přísudek;
 2. Najdi podstatné jméno v 1. pádě – kdo? co? sbírala?  dívka – podtrhni rovnou čarou - podmět;
 3. Podmět a přísudek spoj dvojitou čarou (již jsme toto učivo probírali v 7. ročníku).
 4. Vyhledej  ve větách cvičení 10 podstatných jmen a urči rod, číslo, pád, vzor.

 

Čtení (Čítanka plná pokladů – bílá)

 • strana 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102.

   Úkol:

   Najdi sloveso v čase přítomném, v čase minulém, v čase budoucím.

   Vzor:    nosí – čas přítomný

               uběhlo – čas minulý

               bude mít – čas budoucí

 

Doplň a přepiš!

čj


Matematika

Geometrie

 1. Narýsuj úhel ostrý, tupý, pravý.
 2. Strana 57, cvičení 1, 2, 3.

 

Počty

 • dělte a provádějte zkoušku:

10 318 : 19 =                                      9 311 : 29 =                                        9 597 : 39 =

  1 641 : 68 =                                    14 674 : 58 =                                        7 970 : 59 =

 

 • strana 44, cvičení 5 - vypočítejte

 

úkoly v pdf. 

Sledujte svůj školní email a messenger ! smailik

 

20.4.- 24.4.

Zeměpis

 • učebnice str. 40- 45
 • pracovní sešit str.34-38

 

Český jazyk

 • strana 12, cvičení 20 b) – převeďte věty do množného čísla a odůvodněte pravopis příčestí minulého (sloveso v minulém čase)- opakování, cvičení napiš.

Vzor:

Dívky sbíraly v lese maliny.

 1. Sbíraly je sloveso v minulém čase – příčestí minulé.
 2. Kdo ? co? sbíraly – dívky – podstatné jméno v prvním pádě rodu ženského, proto musíme napsat v příčestí minulém tvrdé y.
 3. Pokud patří ke slovesu podstatné jméno rodu mužského životného, bude v příčestí minulém měkké i (….chlapci sbírali).
 4. Pokud patří ke slovesu podstatné jméno rodu mužského neživotného, bude v příčestí minulém tvrdé y (rostly duby…).
 5. Pokud patří ke slovesu podstatné jméno rodu středního, bude v příčestí minulém - a (Housata se batolila ……)

 

Přepiš do sešitu a doplň správné y, ý, i, í (opakování – vzory podstatných jmen)

1 2 3


 

Přírodopis

Nervová soustava

Úkoly:

 • Přečti pozorně a opakovaně strany 47, 48, 49, 50 v učebnici.
 • Překresli do malého sešitu všechny obrázky z těchto stran a popiš si je.
 • Odpověz písemně na otázky strana 49, 50.
 • Pracovní sešit strana14, 15, 16 – NERVOVÁ SOUSTAVA.

 

Matematika

Dělení:m


 

Zdravím osmáky! Máte všichni školní e-mail! Napište, jak se máte nebo volejte! Třídní

 

 4. 5. – 7. 5.

Český jazyk

Strana 45, cvičení 6 a), b), c), d).

Vzor:

 • na naší zahrádce dozrávaly jahody. (V příčestí minulém dozrávaly napíšu y, protože podstatné jméno jahody tvoří se slovesem základní skladební dvojici a je rodu ženského.)
 • na zahrádce – rod ženský, číslo jednotné, pád 6, vzor žena.
 • opakování strana 38
 • čas přítomný:   Na naší zahrádce dozrávají jahody.

  čas budoucí:     Na naší zahrádce budou dozrávat jahody.

  čas minulý:        Na naší zahrádce dozrávaly jahody.

Čtení:

Cokoliv vás zajímá (kniha, časopis, internet).


 

Přírodopis

Strana 50, 51, 52, 53, 54 (SMYSLOVÉ ORGÁNY A SMYSLY)

 • přečti opakovaně části – ZRAK, SLUCH, ONEMOCNĚNÍ ZRAKU A SLUCHU.
 • překresli do malého sešitu obrázky a pojmenuj jednotlivé části stavby oka a ucha.
 • odpověz na otázky strana 52, 53.

 

Matematika

Opakování ZLOMKY – strana 24, 25. Pozorně přečti stranu 25!

Kdy je zlomek menší než 1, kdy je větší než 1, kdy se rovná 1?   <  =  >

Pomocí znaků nerovnosti nebo rovnosti zapište, které zlomky jsou menší, větší nebo rovné jedné.

8


18. – 29. 5. 

Český jazyk

 • přečti si pozorně žlutou tabulku na straně 43 (několikrát).
 • cvičení 2, strana 44 a)
  Vzor:

  Chlapci a děvčata z naší školy se pravidelně účastní různých sportovních soutěží.

  • Najdi sloveso (co dělají – účastní se).
  • Kdo co se účastní? (otázka prvního pádu) – chlapci a děvčata.
  • Chlapci a děvčata – několikanásobný podmět.
 • stana 45, cvičení 4 (u podstatných jmen urči rod, vzor).
 • pravopisná cvičení – koncovky podstatných jmen (najdi vzor a dosaď do věty).

8  8


 

Přírodopis

 • strana 54, 55 (SMYSLOVÉ ORGÁNY A SMYSLY)
  • přečti opakovaně části – CHUŤ, ČICH, HMAT
  • odpověz na otázky strana 55.
  • pracovní sešit strana 16, 17.

 

Matematika

OPAKUJ!!

 • desetinná čísla
 • písemné dělení dvojciferným dělitelem (například:

10 318 : 19 =,   8 546 : 21 =,   13 456 : 12 =,   74 123 : 23 =,   89 325 : 25 =

   88


1. 6. – 12. 6. 

Český jazyk

 • strana 54, cvičení 7a), b), d), e)

Vzor:

      a) Po ulici pobíhají dva cizí psi (páni).

      b) Po ulici pobíhali dva cizí psi. (kdo? co? pobíhali – psi – rod mužský životný napíšeme v příčestí minulém měkké i ).

d) Hláskový rozbor:

škodlivý

š – souhláska měkká,..

 • strana 58, cvičení 19 a), b), c), d)

 

Čtení

Bílá učebnice – strana 146 – NEVÍTANÍ HOSTÉ VE MLÝNĚ


 

Přírodopis

 • strana 56, 57 –  SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍM VYMĚŠOVÁNÍM (přečti si několikrát učivo, odpověz na otázky, pracovní sešit strana 18).

Poslední učivo  - POHLAVNÍ SOUSTAVA, PRVNÍ POMOC  - si necháme na září.


 

Matematika

Dělení:

      547 : 32 =                                         7 108 : 62 =

  8 816 : 38 =                                          4  061: 54 =

  1 693 : 47 =                                       79  104 : 19 =

20 983 : 78 =                                         3 465 : 48 =

 

8


 

8.6.

Český jazyk

8 8


 

Matematika

8


15.6.

Český jazyk

8 8


Matematika

8