Obsah

5.A

 

 4.11. 2020

Český jazyk

  1. Číst knihy dle vlastního výběru ( pohádky, dětskéíběhy, dětské časopisy,...)
  2. Zopakovat tvrdé a měkké souhlásky, procvičit doplňování i-í, y-ý,
  3. Procvičit opis slov a vět, přepis slov a vět, správné pořadí slov ve větě,

 

Matematika

  1.  Procvičovat sčítání a odčítání do 100
  2. Procvičovat písemnéítáníodčítání do 100
  3. Trénovat malou násobilku

Pracovní listy budou zasílány online a jsme spolu v telefonickém spojení.

1  2

 

Vlastivěda

Přečtěte si: dopravní značky

 

Přírodověda

Udělej si na papír křížovku: svaly


 5.11. 2020

M  čj


 6.11. 2020

M M ČJ


9.11.2020

M čj


10.11.2020

čj 

Úkoly k pohádce  ,,Jak si pejsek a kočička dělali k svátku dort "

Přečti pohádku a odpověz celou větou na otázky podle vzoru:

Otázka - Jaká zvířátka jsou v pohádce?

Odpověď - V pohádce je pejsek a kočička.

 

1.Otázka - Co dělali pejsek s kočičkou?

Odpověď -___________________________________________

2.Otázka - Co míchali dohromady?

Odpověď - __________________________________________

3.Otázka - Jaký musí být dort?

Odpověď - __________________________________________

4.Otázka - Co nemá rád pejsek?

Odpověď - __________________________________________

5. Otázka - Co pejsek s kočičkou moc rádi nejedí?

Odpověď - __________________________________________

 

m

Vlastivěda

Připomeň si dopravní značky, které jsou na stránkách školy z minulého týdne.  

V pracovním sešitě na straně č.4 vypracuj tyto úkoly:

Úkol č. 1

Vybarvi dopravní značky,  které  znáš.  Pomůže ti obrázek dopravních značek z  minulého týdne.

Úkol č. 3

 Vybarvi značky a urči, kterým směrem značka přikazuje jet.

Úkol č. 4

 Doplň k obrázkům názvy míst, ke kterým se blížíš ( podle nápovědy).

Úkol č. 5

 Vybarvi dopravní značky.  Poznáš, kdo má přednost?

 

Přírodověda

1/  Doplň do pracovního sešitu na straně č.4 pod nadpis Krevní oběh úkol č.16.

Jak se nazývá orgán uložený téměř ve středu hrudníku?     SRDCE

Co dělá tento sval s krví, která do něj přichází?   SRDCE POHÁNÍ KREV.

 

2/  Doplň do pracovního sešitu na straně č.5 úkol č.17. Spoj čarou podle pravítka:

Srdce je sval.

Červené krvinky přenášejí kyslík.

Bílé krvinky  bojují proti nemocem.

 

3/   Doplň  do pracovního sešitu na straně č.5 úkol č.18.  Slova z nápovědy budou v následujícím pořadí:  

PLÍCE

ZÁSOBOVAT

KYSLÍKEM

NOSEM a ÚSTY

PRŮDUŠNICÍ

OXID UHLIČITÝ

KYSLÍK

 

4/  Vybarvi v pracovním sešitě  na straně č.5 úkol č.19.

Průdušnici vybarvi žlutě

Plíce vybarvi modře.


11.11.2020

čj m


12.11.2020

Matematika
pracovní sešit 5. třída - str. 1 celá, str. 5 / cv. 17
 
Český jazyk
pracovní sešit 5. třída - str. 4 / cv.3,4,5,6
 

Zadání úkolů si pořádně přečtěte,  vypracujte a pošlete.

 


13.11.2020

Matematika
učebnice  str. 9 / cv. 5,6 - příklady přepsat na papír, vypočítat a odevzdat ve středu 18.11. ve škole.
 
Český jazyk

učebnice str. 10 /cv. 8 - přečíst zadání, věty přepsat na papír a odevzdat 18.11. ve škole.