Obsah

Akce školy  2013

 

Vystoupení v Městské centru služeb Domažlice - 11. 12. 2013

Ve středu 11.12.2013 děti ze ZŠ v Horšovském Týně vystoupily v MCS v Domažlicích s pásmem tanečků, básniček a písniček. Nejprve vystoupily v DPS v Břetislavově ulici a odpoledne v MCS v Baldovské ulici. Vystoupením děti udělaly radost všem seniorům, někteří si s dětmi i společně zazpívali. Poděkování patří zejména paní učitelce Janě Herianové a Šárce Jansové, které celé vystoupení s dětmi připravily.

 

Vánoční výstava MKZ Horšovský Týn - 9. - 13. 12. 2013

V týdnu od 9. do 13. 12. 2013 se konala tradiční prodejní výstava prací našich žáků s vánoční tématikou. Bylo zde možné zakoupit vánoční svícny, adventní věnce, dekorativní sněhuláky, perníčky, keramické upomínkové předměty.

 

Vánoční trhy Krajský úřad Plzeň - 5. 12. 2013

Žáci a učitelé naší školy se zúčastnili Vánočních trhů na KÚ Plzeň. Ve stánku žáci oboru Zahradnické práce předvedli výrobu svícnů, adventních věnců a představili další výrobky oborů Potravinářská výroba - tradiční vánoční perníčky a Keramická výroba - upomínkové předměty.

 

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka se konala 4. 12. 2013. Děvčata 1. ročníku Pečovatelské služby si připravily dvě nové masky (čerta a anděla) a vyrazily do stacionáře. 

Anděl - Linda Tannhauserová

Mikuláš - Kristýna Kalousová

Čerti - Zita Horváthová

           Nikol Kasalová

V tomto složení děvčata prošla všechny třídy ve stacionáři. Děti zde odměnily dle zásluh a hodné dostaly dárkové balíčky hned po odříkané básničce a ty zlobivé musely nejdříve čertům slíbit, že se polepší. Nadílka se povedla a všem se moc líbila. Děti se na závěr vyfotografovaly společně s čerty, andělem a Mikulášem.

Vypracovala: Bc. Jitka Korecká

 

Srdíčkový den - 4. 12. 2013

I tento den se naše škola OŠ Horšovský Týn podílela na prodejní akci, ze které charitativní výtěžek Srdíčkového dne je určen na nákup nemocničního zařízení a přístrojů pro fakultní nemocnice v ČR. Jde také do dětských center pečujících o nemocné a postižené děti a zároveň i na podporu jejich vzdělávání. Současně mohou lidé podpořit občanské sdružení Život dětem, které díky nim mohou pomáhat rodinám s postiženými dětmi v České republice.

            Ze školy jsme vybrali 6 studentů do třech dvojic: I. Giňová, V. Vránová, L. Faloutová, A. Ježková, T. Valčičák a P. Feil. Prodávali tentokrát magnetky se zvířecími motivy za 30,-Kč a vánoční CD za 50,- Kč.

            Studenti chodili po Horšovském Týně, kde oslovovali místní občany, a prodejem předmětů mohli tak podpořit a pomoci dobré věci. Počasí akci tento den přálo, a tak byli studenti úspěšní.

Vypracovala: Mgr. J. Kubecová

 

Juniorfest 2013 - 9. - 13. 11. 2013. Na této akci se podílí organizačně už tradičně naše škola zahradnickou výzdobou sálu na zámku v H. Týně, občerstvením hostů a keramickými dárky pro pozvané hosty pod vedením : paní Polankové, Čížkové a Jeřábkové. 11.11. celá Odborná škola šla shlédnout koprodukční film „Collete“.

 

Soutěž „Chodský kvítí“ - 6. 11. 2013, které se zúčastnily tři odborné školy: SOU Toužim, OU Kunice a ZŠ a OŠ Horšovský Týn. Naší školu reprezentovaly žákyně oboru zahradnické práce M. Dregerová, L. Krátká a M. Machtová. V soutěži jednotlivců se umístila na 3.místě L. Krátká a v soutěži družstev jsme skončili druzí. Zdárný průběh soutěže zajišťovala paní Čížková a paní ředitelka Tomášková. Pohoštění soutěžících i hostů zajišťovali žáci oboru potravinářská výroba pod vedením paní Polankové.

 

Exkurze v SOU Domažlice - 1. 11. 2013. Žáci 1. ročníku oboru tesařské práce se seznámili s prací na FiloCadu, který bude zakoupen v rámci projektu. Exkurzi absolvovali pod vedením pana Solničky.

 

Dušičková prodejní výstava v Horšovském Týně 21. - 25. 10. 2013. Této výstavy se účastnili všichni žáci oboru zahradnické práce. Pod vedením paní Čížkové zhotovili mnoho věnečků s krásným přírodním zdobením. Vše se prodalo a to je krásné ohodnocení práce našich zahradníků.

 

Exkurze Stavby v Poběžovicích se zaměřením na tesařské a stavební konstrukce - 25. 10. 2013. Žáci 2. ročníku oborů Zednické a Tesařské práce v doprovodu vyučující B. Volfíkové šli navštívit zámek v Poběžovicích a centrum města. Cestou se zaměřili na stavební a tesařské konstrukce.

 

Od vzdělání k zaměstnání 24. 10. 2013

 

Den zdravé výživy 16. 10. 2013

Dne 16. 10. 2013 proběhl i na naší škole celosvětový Den zdravé výživy. Na naší škole se žáci všech oborů vyslechli a i se aktivně zapojili do besedy s paní Andrlovou o zdravé výživě a o potravinách, které by neměly chybět v našem jídelníčku. Také ochutnali některá semínka, sirupy, tofu a jiné zázraky působící na náš organismus. Dále shlédli filmy Kojenecká voda, Maetrix, Jak to vidím já: Amia, Na sever od slunce, Moje sousedka. Vrcholem dne byla ochutnávka zdravých potravin od oborů Pečovatelské služby a Potravinářská výroba. Proběhla soutěž o nejlepší produkt. Zvítězila Tvarohová pomazánka. Výsledky "Ochutnávky"

 

Exkurze prodejen s nářadím v Horšovském Týně 14. 10. 2013. Žáci 3. ročníku oboru Zednické práce se seznámili s místy, kde je možné zakoupit si skoro veškeré potřebné zednické pomůcky a nářadí. Dále jim byla, paní Volfíkovou, ukázána možná použití kamene jako stavebního materiálu dříve a dnes, vyztuženého a předepjatého betonu. Cestou určovali hlavní a vedlejší staviva.

 

Studentské parlamentní volby 2. 10. 2013

Dne 2. 10. 2013 proběhly na naší OŠ "Studentské parlamentní volby". Hlasovalo u nás celkem 55 žáků, z toho bylo 51 hlasů platných. Na naší škole vyhrála strana ČSSD. V ČR celkově vyhrála strana TOP 09.

 

Vycházka na Lazce 30. 9. 2013

logolink

Všichni naši žáci absolvují teoretickou a praktickou výuku, pracují s různými materiály a produkují odpady. Jak se třídí a ukládají, měli možnost slyšet a z části vidět na rozhledně Šibeniční vrch u skládky Lazce. Pokud jejich paměť selže, jistě si budou pamatovat nepříjemný zápach, který byl cítit ze skládky a cestu do kopce. Cestou jsme hledali kontejnery na třídění odpadu. První jsme objevili u školy, další při hlavní silnici, ve městě, u kina – skoro na každém kroku. Také jsme se zastavili před sběrným dvorem, který se nachází vedle naší školy. V závěru bylo žákům připomenuto, že třídíme odpad i ve škole! V každé budově jsou nádoby na papír a plasty. Pracovní list byl zadán 30. 9. 2013, vyplněn a vyhodnocen. Výsledky budou zpracovány v závěrečném hodnocení aktivity „Odpady a odpadové hospodářství“.

 

Den otevřených dveří Meclov 27. 9. 2013

 

Kruhový objezd 25. 9. 2013

 

Exkurze prodejny Hrbáček v Horšovském Týně 20. 9. 2013. Žáci 1. ročníku oboru malířské a natěračské práce se seznámili s místem, kde je možné zakoupit si skoro veškeré potřebné malířské a natěračské pomůcky, nářadí, ochranné pomůcky a nátěrové hmoty.

 

Srdíčkový den 16. 9. 2013  je prodejní akce, na které se škola podílí už několik let. Výtěžek sbírky jde na konto Motolské nemocnice v Praze na onkologické oddělení.  Žáci, hlavně oboru pečovatelské služby, se tentokrát nadmíru úspěšně zhostili prodeje magnetek a sponek mezi občany Horšovského Týna. Žáci, kteří se podíleli na prodeji: S. Mayerová, V. Červeňáková, L. Krátká, M. Dregerová, L. Hodinová a M. Hölzapfel. Na organizaci této akce se podílely paní Šalounová a Kubecová.

 

Sportovní den 19. 6. 2013

Dne 19. 6. 2013 byl nejen tropický den, ale u nás i sportovní den. Nejprve našich 50 žáků shlédlo program v kině - Podmořský svět a poté se přesunulo na naší školní zahradu, kde na ně čekalo 10 zábavných disciplín a občerstvení. Soutěžilo 10 družstev a první tři byla sladce odměněna.

 

Slavnostní předávání výučních listů 14. 6. 2013

Dne 14. 6. 2013 úspěšně ukončilo studium 29 žáků oborů Zahradnícké práce, Malířské a natěračské práce, Zednické práce, Potravinářská výroba, Šití oděvů, Pečovatelské služby a Tesařské práce. Závěrečné vysvědčení a výuční listy jim byly předány na zámku v Horšovském Týně ve Svatebním sále. Všem absolventům přejeme hodně štěští v životě!

 

Výstava Japonsko - domov sakur a ikebany ZOO Plzeň 18. - 19. 5. 2013

logolink

 

Den matek 21. 5. 2013

 

Abilympiáda 2013 Praha 18. 5. 2013

 

Malá kopaná 17. 5. 2013

Dne 17. 5. 2013 se konal turnaj v Malé kopané v Hostouni. Pořadatelem byla naše ZŠ a OŠ H. Týn. Na podmáčeném hřišti si spíše "zaklouzali" naši fotbalisté i soupeři. Naše družstvo ve složení René Čonka, Petr Žichovský, David Jakubčák, Michal Bilý, Daniel Schamberger, Petr Korpáš a Ondřej Gibfried obsadilo 2. místo.

Celkové pořadí:

1. místo          VÚ DDŠ Hostouň

2. místo          ZŠ a OŠ H. Týn

3. místo          Odborná škola výroby a služeb Plzeň

4. místo          SOU a ZŠ Planá

 

Výstava Japonsko - domov sakur a ikebany 6. 5. - 10. 5. 2013

logolink

Naši žáci oborů Zahradnické práce a Potravinářská výroba připravili v sále MKZ Horšovský Týn výstavu Japonsko - domov sakur a ikebany. Všichni, kdo přišli, mohli zhlédnout typické vazby a ve čtvrtek 9. 5. 2013 i ochutnat tradiční japonské pokrmy. Podívejte se na fotografie pokrmů (foto).(další článek)

 

Návštěva Úřadu práce v Domažlicích 29. 4. 2013

Naši žáci všech oborů 3. ročníků navštívili s výchovnou poradkyní Mgr. Jaroslavou Kubecovou Úřad práce v Domažlicích. Dozvěděli se spoustu praktických rad, jak postupovat při hledání práce, jaké dokumenty potřebují a jak vyplní správně formuláře. http://www.nabidky-prace.cz/urad-prace-domazlice

 

26. ročník - Přehlídka zájmové činnosti speciálních škol 24. 4. 2012

 Ve středu 24. 4. 2013 se konala tradiční přehlídka v kině v Horšovském Týně. Dopoledne uváděla Jana Herianová a jako hosté byli přivítáni starosta Horšovského Týna Ing. Josef Holeček, zástupci krajského úřadu Jaroslava Havlíčková, Bc. Monika Čermáková, Ing. Josef Vacikar a bývalá ředitelka Zdeňka Paterová. Vystupovali zde žáci ZŠ a OŠ Horšovský Týn, Základní školy praktické Domažlice, Výchovného ústavu a Dětského domova se školou v Hostouni, klienti Dětského domova ze Staňkova a Robinsona z Klenčí p. Č. a Občanského sdružení Ty a já. A co jsme všechno viděli a slyšeli? Zpěv, recitaci, country tanec, irský tanec, roztleskávačky, výlet do Tichého oceánu, skupinu Sanbalion, Mrazíka, HIP HOP a divadlo Slunce, seno a co bylo dál a milou tečku - módní přehlídku. (celý článek)

Integrovaný záchranný systém 19. 4. 2013

 V pátek 19. 4. 2013 se za aprílového počasí zúčastnili naši žáci akce Integrovaného záchranného systému na Podhájí. Shlédli ukázky Hasičského záchranného sboru, Policie ČR či Záchranné služby. (celý článek)

Kuchařská soutěž "Slavíme narozeniny" 17. 4. 2013

Návštěva Mons. Františka Radkovského 6. 3. 2013

Kuchařská soutěž "Slavíme narozeniny"

Výroba vázy

logolink

 Dne 21. února 2013 proběhla naše aktivita Výroba užitečného předmětu z odpadového materiálu. Žáci ZP1 si vyrobili vázu z běžné plastové láhve. Každý si vyrobil svoji vázu. Práce nám šla od ruky a vymysleli jsme i použití. Váza se dá použít nejen na květiny, ale třeba na uložení tužek.

Zemětřesení 31. 1. 2013

Cesta kolem světa 15. 1. 2013