Obsah

Beseda Odpady a odpadové hospodářství

10. 12. 2014

logolink

  Z neformální diskuse, kterou jsme začali, vyplynulo, že naprostá většina domácností netřídí odpad. Odpad vyhazuje pouze do popelnice. Proto jsem se snažila žákům vysvětlit a ukázat pomocí prezentace, že některé odpady nemusí skončit pouze v popelnici a na skládce, ale třeba roztřízené v kontejnerech.  Následně se dají ještě využít k recyklaci.

  Poté žáci zvládli společně dobře roztřídit cvičnou popelnici a samostatně umístili magnetické kartičky k jednotlivým místům uložení odpadů. Kartičky slouží jako zdroj informací při vyplňování pracovních listů, které využíváme v hodinách odborných předmětů k upevňování znalostí a dovedností.           

 Zpracovala: Mgr. Blanka Volfíková

 

Stránka

  • 1

Beseda Odpady - účastníci

Beseda Odpady - účastníci

Sestavené magnetické kartičky

Sestavené magnetické kartičky

Beseda Odpady - přiřazování kartiček

Beseda Odpady - přiřazování kartiček

Další odpověď

Další odpověď


Stránka

  • 1