Obsah

Exkurze Niehoff nábytek Meclov

 

  Dne 17. 3. 2015 se vydali žáci oboru Tesařské práce na exkurzi do Niehoff nábytek Meclov.

  Po příchodu do firmy se nás ujal vedoucí výroby pan Kubát a řekl nám o provozu podniku. V každém oddělení (strojovna, sklad, lakovna, balírna a expedice) nás předal příslušnému mistrovi a ten nám podrobně vysvětlil a ukázal výrobu.

  Viděli jsme uskladnění materiálu, včetně práce skladníků (zadávání nového materiálu do počítače + výdej do výroby). Výrobu lisovaných desek, postupné zpracování řeziva a desek na strojovně, lakování v lakovně až po montáž. Následné balení, nakládání do kamionů + sklad s rezervami hotových výrobků a opětovné zadávání do počítačů, nyní hotových výrobků.

  Všechny vyrobené stoly jdou do Německa do centrálního skladu, kde se třídí k jednotlivým prodejcům. Stoly vyrobené v Niehoffu v Meclově je v ČR možné koupit jen v jediném obchodě v Praze. Podnik má odloučené pracoviště ve Stodě, kde je možnost zakoupit stoly nižší kvality, než je potřebná na vývoz do Německa.

  Seznámili jsme žáky s výrobou v největším truhlářském podniku na okrese a zároveň světového výrobce stolů včetně ukázky CNC strojů.

Zpracoval: Martin Příbek

Stránka

  • 1

Niehoff nábytek Meclov

Niehoff nábytek Meclov

Niehoff nábytek Meclov

Niehoff nábytek Meclov

Niehoff nábytek Meclov

Niehoff nábytek Meclov

Niehoff nábytek Meclov

Niehoff nábytek Meclov


Stránka

  • 1