Obsah

GALERIE DORKA – VLADIMÍR FRANZ – OBRAZY

exkurze oboru Keramická výroba

 

 Výstavu jsme navštívili v pátek 5.9., poslední výstavní den před ukončením výstavy. Osobnost pan Franze jsme si připomněli četbou jeho životopisu, jako hudebního skladatele prohlídkou jeho notového zápisu Morava pro symfonický orchestr, také jako pedagoga na Hudební akademii múzických umění v Praze a hlavně jako malíře. Jeho akvarely, malované pouze prsty rukou, velmi jemnou formou zprostředkovaly autorovy pocity z míst, které navštívil. Kromě mnoha jiných také Domažlice, které zaznamenal v jednom ze svých obrazů. Další výtvarnou techniku, kterou využívá je akryl. Obrazy působí nedodělaně a právě touto syrovostí vzbuzují otázky a zároveň sdělují odpovědi. Žáci celkem přesně odhadovali, co který obraz říká, co sděluje a reflektovali na ně svými asociacemi. Jsme rádi, že jsme se mohli s touto zajímavou a všestrannou osobností setkat „tváří v tvář“ a vnímat pana Franze i z jiného úhlu pohledu než jako nedávného kandidáta na prezidenta České republiky, člověka, který je sám svým obrazem.

Zpracovala: MgA. Marcela Jeřábková

Stránka

  • 1

Návštěva galerie Dorka v Domažlicích

Návštěva galerie Dorka v Domažlicích

Návštěva galerie Dorka v Domažlicích

Návštěva galerie Dorka v Domažlicích


Stránka

  • 1