Obsah

Nemocnice Domažlice - LDN, Sociálně terapeutická dílna sv. Josefa v Domažlicích

exkurze oboru Pečovatelské služby

 

 Ráno 10. 9.  jsme se sešli v Domažlicích na autobusovém nádraží. Pěšky jsme se vydali do nemocnice. Zde jsme si udělali přestávku na svačinu a krátce jsme si odpočinuli. Na oddělení LDN již na nás čekala staniční sestra Jitka Ferrová. Provedla nás celým oddělením, vysvětlila nám jakou poskytuje tohle oddělení péči a pro jaké pacienty je určeno. Ukázala nám pokoje pacientů, lůžka, jejich vybavení, koupelny, úklidové místnosti, sesterny, převazovnu a o všem nám velmi zajímavě vyprávěla. Žáci pozorně naslouchali a sledovali provoz oddělení. Za velmi zajímavý výklad jsme poděkovali a rozloučili jsme se. Opět jsme si udělali krátkou přestávku a vydali jsme se pěšky zpět směrem k na náměstí v Domažlicích k sociálně terapeutické dílně sv. Josefa. Zde nás přivítala sociální pracovnice paní Štěpánka Weberová. Vysvětlila nám pro jaké klienty je určeno toto zařízení. Měli jsme možnost se s klienty seznámit a sledovat, jak v dílně pracují. Vyráběli ruční papír na přáníčka, tkali koberce a kreslili podzimní obrázky. Prohlédly jsme si výrobky klientů této dílny a také klientů z odloučeného pracoviště v Meclově. Po zajímavé přednášce jsme se rozloučili, podepsali jsme se do pamětního listu, poděkovali jsme za milou společnost a pokračovali jsme pěšky dále na náměstí. Prošli jsme celé náměstí a na závěr jsme si zašli na kávu a malé občerstvení do cukrárny. Exkurze proběhla bez obtíží, žáci byli seznámeni s prostředím, kde budou v budoucnosti vykonávat své praxe. Na exkurzi se žákům líbilo.

Vypracovala: J. Korecká