Obsah

Přehlídka dětských recitátorů

 

  Ve čtvrtek 12.3. 2015 jsme se žáky oboru keramická výroba navštívili Přehlídku dětských recitátorů v MKZ v Horšovském Týně. V rámci výuky Českého jazyka probíráme přednes a recitaci. Na přehlídce jsme si ukázali jak důležitý je projev recitátora, gesta, mimika a proxemika, jak poutavé je přednášenému textu věřit. Během vystoupení žáků základních škol jsme aktivně pracovali na hodnocení. Zvolili jsme si k posouzení několik oblastí – artikulace, intonace, sdílnost a umělecký zážitek. Po každém výkonu jsme si povídali a hádali, koho z recitátorů porota složená s odborníků zvolí. V každé kategorii přednášejících jsme veřejně hlasovali pro určitého recitátora, který pak dostal cenu diváků. Musím říci, že přímá zkušenost z přehlídky byla pro nás velmi přínosná a obohacující, protože během několika přednesů žáci zažili kouzlo přítomnosti a krásy českého jazyka a vyprávěli o tom, jak měli husí kůži, když se malým recitátorům přednes povedl.

Zpracovala: Marcela Jeřábková