Obsah

Vycházka na Šibeniční vrch a na skládku Lazce

17. 9. 2014

  3 280 kilogramů, tolik přesně vážila skupina žáků prvních ročníků s pedagogickým doprovodem našeho učiliště, která se vydala ve středu 17. září na cvičení v přírodě. První dopolední zastávkou byla rozhledna na Šibeničním vrchu (459 metrů nad mořem), která stojí od roku 2010 na místě bývalé poutní kaple Panny Marie Lurdské.

  Osm kluků a dvě dívky soutěžili v rychlosti vyběhnutí a seběhnutí 65 schodů rozhledny. „Chtěla jsem si to vyzkoušet. Náhodou na moji postavu jsem dobrá. Nahoru to bylo obtížné, ale dolů to bylo rychlejší. Když si vezmu, že jsem měla čas 76 vteřin, tak to je v průměru dva schody za vteřinu. Náhodou na mojí postavu jsem dobrá,“ zhodnotila svůj výkon Lucka Hodinová, která reprezentovala Pečovatelské služby. Celkovým vítězem se s časem 42 vteřin stal Josef Plačko, obor Zednické práce.

  V deset hodin už na nás před Skládkou tuhého komunálního a ostatního odpadu v Lazcích čekal pan Karel Špaček. „Všichni jsme si stoupli na váhu, na které se váží odpadem naložená auta. Tipoval jsem dvě tuny, ale bylo to přes tři tisíce kilogramů,“ popsal náš vstup do areálu skládky Vašek Pek. Následovala prohlídka a srozumitelný výklad našeho průvodce, odborníka na ukládání odpadu. „Ukládání se zahájilo v lednu 1994 a předpokládá se, že poslouží minimálně dalších deset let. Sváží se sem odpad z celého okresu Domažlice,“ zapamatoval si některé z informací Milan Kubík.

  Těsně před polednem jsme se s panem Špačkem rozloučili a poděkovali jsme mu za prohlídku jedné z největších skládek v naší republice.

Zpracovala: Jiřina Příbková, Bc.

Stránka

  • 1

Cesta na Šibeniční vrch

Cesta na Šibeniční vrch

Závody na rozhlednu

Závody na rozhlednu

Skládka Lazce

Skládka Lazce


Stránka

  • 1