Obsah

ZŠ speciální Horšovský Týn, Chráněná dílna Horšovský Týn, DPS Horšovský Týn

 

  Ráno 25.9. jsme se sešli ve škole. Společně jsme se vypravili do ZŠ speciální v Horšovském Týně. Zde nás přivítala paní učitelka Alena Golasová. Provedla nás celým zařízením a vysvětlila nám, jaké sem chodí děti a jak se zde vzdělávají. Viděli jsme děti při výuce a také jsme obdivovali výrobky které zde mají všude vysstavené. Dívky se potom paní učitelky vyptávaly na vše co je o této práci zajímalo. Práce s dětmi se jim velmi líbila a rády by si ji někdy vyzkoušely. Poděkovali jsme za velmi zajímavou přednášku a pokračovali jsme dále podívat se na chráněnou dílnu. Zde pracovalo asi 15 klientů hlavně s tělesným handicapem, tři z nich byli bývalí žáci právě z naší školy. Balili zde různé drobné zboží pro německé odběratele. Paní vedoucí nám vysvětlila chod dílny, pracovní dobu klientů, náplň práce atd. Bylo zde ale velmi těsno a po krátké prohlídce dílny jsme se vydali ještě na prohlídku DPS k paní Buršíkové. Ta na nás již čekala. Provedla nás zařízením, měli jsme možnost nahlédnout i do jednoho bytu klienta. Byli jsme překvapeni, jak velký a útulný byteček klient obýval. Potom jsme se usadili ve společenské místnosti a zde nám paní Buršíková vysvětlila jak DPS bylo zřízeno, že je to nově postavená budova podle přesné kopie původní budovy, že je zde 30 bytů a 34 klientů. Byty jsou 40 – 52 m² velké a nájemné s energiemi je kolem 4 000,- Kč měsíčně. Dozvěděli jsme se mnoho dalších zajímavostí a dívky se již těší na budoucí praxi v tomto zařízení. Krátce před obědem jsme se vrátili zpět do školy.

Zpracovala: Bc. Jitka Korecká

 

Stránka

  • 1

Žákyně oboru Pečovatelské služby

Žákyně oboru Pečovatelské služby

Žákyně oboru Pečovatelké služby

Žákyně oboru Pečovatelké služby


Stránka

  • 1