Obsah

Exkurze DONEM

2. 10.2015

 

  Ráno jsme se sešli v Domažlicích u autobusového nádraží. Společně jsme došli do nemocnice v Domažlicích. Zde nás přívětivě přivítala paní Mgr. Jana Hlaváčová, která má na starosti oddělení LDN A. Vysvětlila nám, jak zde probíhá hospitalizace a léčba pacientů. Provedla nás celým oddělením, viděli jsme také naše studentky ze třetího ročníku při práci. Po zajímavé přednášce jsme se rozloučili a poděkovali za zajímavé vyprávění. Prohlédli jsme si také druhé oddělení B, zde nás provedla paní staniční Jiřina Přibylová. Mohli jsme nakouknout do ergoterapeutické dílny a zde jsme obdivovali výrobky pacientů. Po exkurzi jsme společně pokračovali v cestě zpět na náměstí v Domažlicích. Došli jsme až do cukrárny, kde jsme se odměnili za dlouhou pěší cestu zákuskem a čajem. 

Exkurze proběhla bez obtíží, žáci byli seznámeni s objektem nemocnice v Domažlicích a jejich budoucím pracovištěm. Žákům se na exkurzi líbilo.

Vypracovala: J. Korecká

Stránka

  • 1

Návštěva DONEM

Návštěva DONEM

Návštěva DONEM

Návštěva DONEM


Stránka

  • 1