Obsah

Vycházka na skládku Lazce

 

  V úterý 3. 5. 2016 ve škole nešel elektrický proud, tak jsme se všichni vydali na Šibeniční vrch na rozhlednu a na skládku Lazce. Přivítal nás pan Špaček, který stál u zrodu skládky a zkrátka ví o ní nejvíce. Provedl nás celou skládkou a prošli jsme si přímo po skládce. Po skončení prohlídky jsme si opekli vuřty na Šibeničním vrchu. Den se nám líbil a povedlo se nám i počasí. 

Stránka

  • 1

Skládka Lazce

Skládka Lazce

Skládka Lazce

Skládka Lazce

Skládka Lazce

Skládka Lazce

Skládka Lazce

Skládka Lazce


Stránka

  • 1