Obsah

Exkurze KV - 29. 11. 2016

V úterý 29. 11. 2016 žákyně druhého ročníku oboru Keramická výroba, navštívily státní Galerii bratří Špillarů v Domažlicích, kde vystavuje své obrazy pan Václav Sika. Jeho geometrický minimalismus známe z předchozích výstav, nyní však vystavuje realistické až hyperrealistické portréty chodů v tradičních krojích. S obdivuhodnou pečlivostí a se smyslem pro detail, propracoval pan Sika také minimalistické obrazy rostlin. V rozhovoru s autorem jsme se kromě jiného dozvěděli o organizaci výstav, o podmínkách galerií, což bylo motivující pro žákyně keramického oboru, které se čím dál víc zajímají o svůj vlastní výtvarný projev.

Naší další návštěvou byla soukromá Galerie Dorka, kde právě probíhá výstava velkoformátových kreseb Jiřího Kornatovského. Tato díla se vymykají všem zažitým představám o kresbě, jak o ní obvykle uvažujeme. Jejich monumentalita není dána v první řadě velikostí formátu, ale jejich vyzněním.

Návštěvy galerií a sledování výtvarného umění tříbí vkus a cvičí oko na vidění krásy. Tato dovednost bude prospěšná keramičkám nejen v praxi, ale i v soukromém životě.

 

Stránka

  • 1

Exkurze KV

Exkurze KV


Stránka

  • 1