Obsah

Exkurze v zemědělském podniku

Fadis osiva s.r.o.

 

      Dne 4.5. 2017 se žáci ZŠ a OŠ Horšovský Týn, obor zahradnické práce 1. až 3. ročník zúčastnili exkurze v zemědělském podniku Fadis osiva s.r.o.

      Žáci se zde seznámili  s veškerou činností tohoto podniku, hlavně pak s živočišnou výrobou, kterou nám pan zootechnik kompletně ukázal. Prohlídku jsme začali u hovězího skotu(chovají zde plemeno redholštýn), nejprve u telat, odchovu jalovic a chovem krav. Viděli jsme také nově vybudovanou dojírnu a seznámili se s jejím provozem.

      Dále jsme pokračovali prohlídkou chovu prasat a pštrosů. Firma Fadis se zabývá chovem pštrosů afrických dvouprstých, plemena černokrké. Seznámili jsme se s chovem od líhně až po odchov. Viděli jsme také nejnovější techniku používanou v současné době v zemědělství, hlavně traktory.

       V rostlinné  výrobě je firma částečně zaměřena na výrobu osiv, obilovin, luštěnin, řepky a pícnin.         

       Žáci naší školy využijí získané poznatky při svém studiu a při závěrečných zkouškách ve 3. ročníku. Fadis se svými žáky navštívila Bc. Jana Čížková a      Mgr. Karel Piták.