Obsah

Beseda Policie ČR

27. 4. 2018

 

  Dne 27. dubna proběhla beseda s Policií ČR, kde paní D. Brožová poukazovala na špatné řešení svých společenských problémů i u našich žáků. Doporučila jim problémy řešit zavčasu, kdy do řešení není přizváno více osob a vše musí projednávat přestupková komise. Zpočátku nepatrné postrkování může skončit až u soudu jako spáchání trestného činu. Zdůraznila, že i bezděčné přihlížení, dokumentování a vyvěšování na facebooku a neposkytnutí pomoci, je přestupek.

Stránka

  • 1

Beseda s Policií ČR

Beseda s Policií ČR

Beseda s Policií ČR

Beseda s Policií ČR

Beseda s Policií ČR

Beseda s Policií ČR

Beseda s Policií ČR

Beseda s Policií ČR


Stránka

  • 1