Obsah

Informace pro rodiče

Opatření platná od 25. 11. 2020

Prezenční výuka

1. Odborný výcvik

lichý týden - 1. ročník, 3. ročník

sudý týden - 2. ročník, 3. ročník

2. Teoretická výuka

sudý, lichý týden - 3. ročník

Roušky jsou povinné!

Distanční výuka - pokračuje teoretická výuka 1. a 2. ročníku přes aplikaci TEAMS

Opatření od 5. 10. 2020

Praktická škola jednoletá a dvouletá v Poběžovicích - pokračuje prezenční výuka dle rozvrhu.

 

Odborný výcvik u všech oborů zůstává zachovaný v plné výši u všech ročníků na smluvních pracovištích i v dílnách ve škole.

 

Teoretická výuka bude probíhat distančně. Účast na distanční výuce je povinná.

 

Žáci všechny informace sledují v aplikaci TEAMS.

 

 

 

 Hodně studijních úspěchů v novém školním roce!!!

 

Organizace školního roku 2020/2021


Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.


Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí

v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny: 22. 2.- 28. 2. 2021

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

 


Informace výchovného poradce

                                      Výchovný poradce - Mgr. Jaroslava Kubecová

 

Minimální preventivní program pro OŠ

Plán výchovného poradenství pro OŠ 2019-2020

Krizový plán

 


Den otevřených dveří

  Milí rodiče a budoucí studenti, dny otevřených dveří se budou konat ve dnech 12. 12. 2019 a 14. 1. 2020. 

  Pokud máte zájem o studium na naší škole, přijďte se podívat  od 8 hod do 15 hod. do budov Odborné školy K Terénu 64 a 65.

  Můžete se seznámit se všemi prostory školy včetně dílen pro odborný výcvik jednotlivých oborů.

  Doba studia na odborném učilišti je 3 roky. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou, po úspěšném vykonání žáci obdrží výuční list.

  Můžete nás navštívit i mimo uvedené termíny po telefonické domluvě na telefonu 379422941.

     

 

 


 

 

Nabídka oborů vzdělávání (zde rozklikněte)

 

 


 

Školní řád