Obsah

Informace pro rodiče

 

 

Organizace školního roku 2021/2022


Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2022. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.


Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí

v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny: 7. 3.- 13. 3. 2022

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátka 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

 


Informace výchovného poradce

                                      Výchovný poradce - Mgr. Jaroslava Kubecová

 

Minimální preventivní program pro OŠ

Plán výchovného poradenství pro OŠ 2019-2020

Krizový plán

 


 

 

Nabídka oborů vzdělávání (zde rozklikněte)

 

 


 

Školní řád