Obsah

Informace pro rodiče

Pololetní prázdniny 31. 1. 2020

 

Organizace školního roku 2019/2020


Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny: 17. 2.-23. 2. 2020

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

 


Informace výchovného poradce

                                      Výchovný poradce - Mgr. Jaroslava Kubecová

 

Minimální preventivní program pro OŠ

Plán výchovného poradenství pro OŠ 2019-2020

Krizový plán

 


Den otevřených dveří

  Milí rodiče a budoucí studenti, dny otevřených dveří se budou konat ve dnech 12. 12. 2019 a 14. 1. 2020. 

  Pokud máte zájem o studium na naší škole, přijďte se podívat  od 8 hod do 15 hod. do budov Odborné školy K Terénu 64 a 65.

  Můžete se seznámit se všemi prostory školy včetně dílen pro odborný výcvik jednotlivých oborů.

  Doba studia na odborném učilišti je 3 roky. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou, po úspěšném vykonání žáci obdrží výuční list.

  Můžete nás navštívit i mimo uvedené termíny po telefonické domluvě na telefonu 379422941.

     

 

 


 

 

Nabídka oborů vzdělávání (zde rozklikněte)

 

 


 

Školní řád