Obsah

Projekty školy

 

  1. Adopce na dálku
  2. Ovoce do škol
  3. Comenius Regio       
  4. Projekty OP VK:
  • "Modernizace výuky pomocí nových inovativních metod a technologií" CZ.1.07/1.2.03/02.0012

Oblast podpory: 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 

  • „Praktická škola“ CZ.1.07/1.4.00/21.3842

Oblast podpory: 1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

  • "Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji". Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0002 
  • Oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

 

 5. Projekty OPVV
"Šablony ZŠ". Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004915
  • Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ
"Šablony SŠ". Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005844
  • Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ