Obsah

Kantor Ideál

kantor ideál

Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky

 

 Naše škola se zapojila do projektu KANTOR IDEÁL, který řeší průběžnou podporu pedagogů při integraci ICT do výuky formou mentoringu a koučinku a vzdělávání pedagogů zaměřeném, jednak na zvýšení kompetencí pro práci s technologiemi, které již škola vlastní, a dále vytvoření nových kompetencí pro práci s novými technologiemi, které využívají dotyková zařízení.

Do projektu se zapojilo 11 pedagogů naší školy.