Obsah

KA 02 - Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání

 

 Veškerý neinvestiční majetek a spotřební materiál bude využíván v rámci měkkých aktivit projektu pro obor Tesařské práce.  Žáci díky práci s novými moderními nástroji a materiály budou schopni se snáze uplatnit na trhu práce. Jedná se o nákup: řezivo, spojovací materiál, pila ocaska, sada dlát, palička, hoblík, nátěrové hmoty, brusný papír, kolíky, nože do srovnávací a protahovací frézy (sada), kotouč do pily, bity do akušroubováku, frézy do frézky, vrtáky, pilové listy do přímočaré pily, spony do sponkovačky, řetěz do řetězové pily a skříně na nářadí, výrobky a sbírky materiálů nakoupené z tohoto projektu. Výuka bude probíhat ve zmodernizované učebně a dílně.

Za projekt bylo celkem odučeno pro žáky SŠ 4001 hodin a pro žáky ZŠ 986 hodin, celkem 4987 hodin povinné výuky. Celkem bylo podpořeno 52 žáků ZŠ a 28 žáků SŠ. V rámci tohoto projektu byly vybaveny moderními stroji, nářadím a nábytkem dvě učebny - tesařská dílna a odborná učebna, dále byla dovybavena dílna ZŠ pr. Technické vybavení odpovídá požadavkům ŠVP a umožnilo získání praktických kompetencí žáků při manipulaci s moderním vybavením. Pořízené stroje, zařízení, nástroje, materiál i nábytek byly využívány:  k teoretické i praktické výuce žáků SŠ třech ročníků oboru Tesařské práce KA02, k výuce žáků ZŠ pr. v dovybavené dílně KA02, k výuce „A je to!“ a „Bude to tesař“ všech šesti zapojených ZŠ KA11, k volnočasovým aktivitám pro žáky SŠ kroužek Zlaté ruce KA05, k volnočasovým aktivitám pro žáky ZŠ kroužek Zlaté ručičky, Lodní dřevostavitelství, Naučná stezka dřevin KA12, k vzájemnému učení – k výjezdům na zapojené ZŠ KA13, ke spolupráci ZŠ a SŠ se zaměstnavateli – besedy v sídle školy včetně praktických ukázek KA14.

Stránka

  • 1

Pohled na zmodernizovanou dílnu

Pohled na zmodernizovanou dílnu

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na zmodernizovanou učebnu

Pohled na zmodernizovanou učebnu

 


Stránka

  • 1