Obsah

Růst dřeva v lese

 

 Dne 19. 6. 2014 navštívil Ing. Přemysl Randa - lesní správce Základní školu Horšovský Týn s seznámil 26 žáků s tématem Růst dřeva v lese.

Obsah:

 1. Seznámení s celkovou plochou lesa v ČR a jejich vlastníků
 2. Jak vypadá lesnatost ve státech Evropy
 3. Kategorie lesa – hospodářský, ochranný a zvláštního významu
 4. Produkční a mimoprodukční funkce lesa
 5. Druhové složení lesa – jehličnaté a listnaté stromy
 6. Přirozená a umělá obnova lesa
 7. Těžba dřeva v historii a v současnosti
 8. Co se děje s vytěženými stromy
 9. Na jaké účely se dřevo zpracovává – hudební nástroje, truhlářství, tesařství, výroba buničiny, palivo
 10. Co se děje s odpadem např. štěpkování
 11. Pilařské zpracování – výroba řeziva k expedici a dalšímu zpracování
 12. Seznámení s pojmem dřevo a jeho složení
 13. Vlastnosti dřeva – tvrdost, pevnost a pružnost
 14. Využití dřeva na řezivo, dýhy, překližky, dřevotřískové a dřevovláknité desky
 15. Škůdci dřeva – dřevokazný hmyz a houby a nutná ochrana – nátěry
 16. Vady dřeva – suky, trhliny, točivost atd.

Žáci si odnesli z přednášky velice cenné informace o lese a dřevu. Dozvěděli se, jak se je důležité o les pečovat a starat se o jeho umělou či přirozenou obnovu, jak se stromy těžili dříve a dnes, jaké druhy stromů se využívají k určitým účelům, jací škůdci napadají dříví a jaké máme vady dřeva.

Stránka

 • 1

Ing. Přemysl Randa vysvětluje

Ing. Přemysl Randa vysvětluje


Stránka

 • 1