Obsah

KA 11-  Výuka "A je to!"

 

Tesařská sláva

 V rámci povinné výuky zapojené ZŠ využívají zmodernizovanou učebnu a dílnu v rámci vyučovacího bloku "A je to!". Výuka trvá 5 vyučovacích hodin a týká se předmětů: matematika, fyzika, chemie, přírodopis a pracovní vyučování. Výuka proběhne 8x za dva roky trvání projektu. Žáci ze zapojených škol jsou svezeni autobusem na odloučené pracoviště  v Poběžovicích.

 

Harmonogram a náplň výuky "A je to!"

V této KA byly vytvořeny dva výukové bloky "A je to!" a "Bude to tesař" (BTT). "A je to!" bylo určeno pro žáky zapojených ZŠ a BTT pro žáky 2. stupně ZŠ a OŠ H. Týn. Protože se jedná o žáky se SVP, musela být výuka přizpůsobena schopnostem žáků. Všechny výukové materiály byly určeny k motivaci žáků ke studiu oboru Tesařské práce a byly rozděleny do osmi témat Dřevo – jeho původ a podstata, Vlastnosti dřeva, Zpracování dřeva, Výroba a zpracování oceli, Střešní krytiny, Výroba a zpracování skla a Zednické materiály. Celkem bylo odučeno 280 hodin a bylo podpořeno 121 žáků zapojených ZŠ. Hlavním cílem bylo zapojit žáky základních škol, abychom ovlivnili další vzdělávací dráhu těchto žáků ve prospěch technického a přírodovědného vzdělávání. Přínosem výukových dnů „A je to!“ a Bude to tesař bylo, že se žáci seznámili s celým komplexem činností práce tesaře a s jednotlivými obory, které s prací tesaře úzce souvisejí. 

Stránka

  • 1

Zahájení

Zahájení

Zahájení

Zahájení

Fyzika

Fyzika

Přírodopis

Přírodopis

Chemie

Chemie

Matematika

Matematika

Pracovní vyučování

Pracovní vyučování

Vzorník dřevin

Vzorník dřevin


Stránka

  • 1