Obsah

2. projektový den - 9. 4. 2014

 

Téma: Vlastnosti dřeva

Předměty:

Pracovní vyučování: Stojánek na tužky

Fyzika: Pružnost, ohyb, deformace

Matematika: Změna rozměrů objemu těles

Chemie: Chemické vlastnosti dřeva

Přírodopis: Rozdělení dřeva

  Ve středu 9. 4. 2014 se sjelo opět 40 žáků z pěti zapojených ZŠ na výuku "A je to!". Žáci byli rozděleni do pěti skupin podle jednotlivých zapojených ZŠ a po každé vyučovací hodině se posunuli o jedno stanoviště. Po třetí vyučovací hodině následoval oběd - kuřecí plátek s bramborem. V každé hodině byli jednotliví žáci hodnoceni body (maximální počet bodů 5 na jedno stanoviště) a výsledky byly zapisovány do hrací karty a certifikátu. Po skončení výukového bloku následovalo vyhodnocení MVA Mgr. Zdeňkem Lahodou. Bylo vyhlášeno nejlepší družstvo  - ZŠ Koloveč a pět nejúspěšnějších žáků. Každý zúčastněný žák si jako upomínkový předmět odvezl vyrobený stojánek na tužky. Po skončení akce byli žáci převezeni autobusem zpět do kmenových škol.

Certifikát 2

Týmové karty 9. 4. 2014

Výsledková listina 9. 4. 2014

Stránka

Matematika - žáci ZŠ H. Týn měří hranoly

Matematika - žáci ZŠ H. Týn měří hranoly

Matematika - žáci Msgre. Staška Domažlice

Matematika - žáci Msgre. Staška Domažlice

Matematika - žáci ZŠ Domažlice Komenského 17

Matematika - žáci ZŠ Domažlice Komenského 17

Výroba stojánku na tužky

Výroba stojánku na tužky

Prac. vyučování - žáci ze ZŠ Staňkov řežou

Prac. vyučování - žáci ze ZŠ Staňkov řežou

Pracovní vyučování - žáci z Kolovče vyvrtávají otvory

Pracovní vyučování - žáci z Kolovče vyvrtávají otvory

Chemie - hoření dřeva

Chemie - hoření dřeva

Chemie - žáci ZŠ Msgre. Staška experimentují

Chemie - žáci ZŠ Msgre. Staška experimentují

Fyzika - žáci ze ZŠ Msgre. Staška Domažlice měří

Fyzika - žáci ze ZŠ Msgre. Staška Domažlice měří

Fyzika - lektorka Mgr. Marie Homolková vysvětluje postup

Fyzika - lektorka Mgr. Marie Homolková vysvětluje postup

Fyzika - měření

Fyzika - měření

Fyzika - práce se závažím

Fyzika - práce se závažím


Stránka