Obsah

Ukázka práce s CNC strojem FILOCUT – výroba velikonočních

ozdob - 13. 2. 2015

 

 ZŠ a OŠ H. Týn 2. stupeň

 Žáci ZŠpr. byli seznámeni s CNC strojem. Lektor SŠ vysvětlil princip práce a využití v praxi. Žáci SŠ ukázali žákům ZŠ práci s CNC strojem, kde měli připravenou šablonu na vyřezání velikonočních ozdob – zajíčků, košíčků, vajíček, beránků, velikonoční zahrádky, čtyřlístků z polystyrénu. Žáci ZŠ si pak sami zkusili manuálně nastavit drátek k řezání polystyrénu za asistence žáka SŠ. Žák SŠ pak nafotil předmět, přetáhl fotografii do počítače a předmět umístil do pozadí sítě programu k Filocutu. Obkreslil předmět, kde upozornil na způsob kresby v síti, aby se předmět neprořízl a následně se nerozpadl při řezání nebo při odebrání odpadu.

 Žáci ZŠpr. pozorně sledovali práci CNC stroje. Kladně hodnotili přístup a samostatnou práci žáků oboru Tesařské práce. Pod vedením žáků SŠ si vyzkoušeli, jak se s tímto jednoduchým CNC strojem pracuje. Měli pouze obavy, aby se jim výrobek při vyřezávání nerozpadl.

Stránka

  • 1

Velikonoční ozdoby

Velikonoční ozdoby

Velikonoční ozdoby

Velikonoční ozdoby

Velikonoční ozdoby

Velikonoční ozdoby

Velikonoční ozdoby

Velikonoční ozdoby


Stránka

  • 1