Obsah

Strojní vybavení pro tesařské práce Šimek proficentrum s.r.o. Klatovy KA 14 

1. 12. 2014

 Prezentace byla zahájena v tesařské učebně pro odborné předměty. V úvodu seznámil učitel odborných předmětů Ing. Solnička žáky s naším projektem dotovaný EU, díky kterému se nám podařilo vybavit obor Tesařské práce. Poté si vzal slovo pan Potužník z firmy Šimek proficentrum s. r. o. Klatovy. Tato firma vyhrála výběrové řízení a vybavila naše dílny a učebny. Pan Potužník nejprve představil sebe a svoji firmu a následně pustil s jeho odborným výkladem prezentaci se stroji a zařízením, které naše škola získala a jako bonus spustil ukázku práce na lamelovací frézce. Po prezentaci ve třídě, jsme se přemístili do dílny, kde pan Potužník podal rozsáhlý výklad o strojích, které jejich firma naší škole dodala. Výklad byl prokládán praktickými ukázkami práce na strojích, za pomoci učitele OV M. Příbka a učňů oboru Tesařské práce. 

 Pan Potužník podal velmi odborný a dobře pochopitelný výklad. Kluky zaujal a zodpověděl všechny případné dotazy žáků.

 Prezentaci i výklad hodnotím jako přínosnou, žáci ZŠ získali nové znalosti a zkušenosti s dřevařským oborem a učni si měli možnost prohloubit již získané vědomosti.

 

Zpracování dřeva pro tesařskou výrobu - Šimek proficentrum s.r.o. Klatovy KA 14 -

20. 2. 2015

 Prezentace byla zahájena v tesařské učebně pro odborné předměty. V úvodu žáky seznámil koordinátor partnera Mgr. Milan Kuba s projektem k podpoře přírodovědného a technického vzdělávání. Poté si vzal slovo pan Potužník z firmy Šimek proficentrum s. r. o. Klatovy a navázal na přednášku o strojním vybavení. V prezentaci představil druhy řeziva včetně způsobu třídění, zpracování, skladování.

 Poté se všichni přemístili do tesařské dílny a výklad byl prokládán konkrétními praktickými ukázkami zpracování řeziva na strojích v naší tesařské dílně.  Praktické ukázky žáky bavily a žáci ZŠpr. získali nové znalosti a zkušenosti týkající se práce se dřevem.

 Po skončení besedy si žáci prohlédli výstavku produktů jednotlivých klíčových aktivit – výuky a volnočasových kroužků. Nejvíce se jim líbili výrobky učňů oboru tesařské práce – stoly a lavice.

 

Zpracování dřeva pro tesařskou výrobu, dřevařská technika - Šimek proficentrum s.r.o. Klatovy KA 14 - 29. 5. 2015

 Exkurze se uskutečnila  po dohodě s organizátory prodejní přehlídky 15 firem s celostátní působností, především s p. J. Potužníkem.

 První část byla  zaměřena na celkové seznámení  s jednotlivými  druhy  strojů, nářadí, nástrojů podle výše vypsané obsahové osy. Žákům byl p. Kubou, Příbkem, Solničkou  vysvětlen význam vzdělání pro správný výběr potřebného vybavení a souvislost s cenou finálního výrobku.

 Druhá část prohlídky byla určena k individuálnímu seznámení s exponáty jednotlivých vystavujících firem a porovnání jejich výrobků  v ceně  v technologických parametrech a celkovému dojmu firemní značky.

 Poslední část prohlídky byla věnována řízené výměně informací mezi žáky a učni o významu moderních technologií při zpracování materiálu – dřevo. Z besedy vyplynula pozitivní  zkušenost s popisem vystavených zařízení, které znají ze své běžné praxe v dílně nebo na smluvních pracovištích.

 

Stránka

  • 1

Strojní vybavení

Strojní vybavení

Strojní vybavení

Strojní vybavení

Strojní vybavení

Strojní vybavení

Dřevařská technika

Dřevařská technika

Dřevařská technika

Dřevařská technika

Dřevařská technika

Dřevařská technika

Dřevařská technika

Dřevařská technika


Stránka

  • 1