Obsah

KA05 Kroužek Zlaté ruce pro žáky SŠ

Kroužek pro žáky SŠ ve školním roce 2015/16 proběhl celkem 19x, a to ve dnech 8. 10., 22. 10., 5. 11., 11. 11., 19. 11., 25. 11., 3. 12., 9. 12., 17. 12. 2015, 7. 1., 13. 1., 4. 2., 18. 2., 17. 3., 31. 3., 14. 4., 20. 4., 4. 5. a 12. 5. 2016 vždy po třech hodinách ve vybavené tesařské dílně na pracovišti Masarykova 287, Poběžovice. Přípravu polotovarů prováděl lektor Bc. Martin Příbek DiS.  Žáci oboru Tesařské práce pod vedením lektora zhotovili

 • poličku,
 • turistické odpočívadlo,
 • prkénko na maso,
 • držák na papírové utěrky,
 • velikonoční řehtačku,
 • tesařské kozy,
 • zavěšovali ptačí budky,
 • sestavovali tesařské spoje a stavby ze stavebnice Valachia,
 • pracovali s jednoduchým CNC strojem FiloCAD.

 

KA12 Kroužek Zlaté ručičky - ZŠ

Kroužek pro žáky ZŠ se konal ve školním roce 2015/16 celkem 3x, a to ve dnech 14. 10. 2015, 10. 2. 2016 a 11. 5. 2016 vždy po 4 hodinách ve vybavené tesařské dílně na pracovišti Masarykova 287, Poběžovice. Přípravu polotovarů prováděl lektor Ing. Miroslav Solnička. Žáci zapojených základních škol pod vedením lektora vyráběli

 • mřížku pod hrnec,
 • poličku,
 • stojan na kytky.

Žáky výroba užitečných předmětů bavila. Hlavním přínosem této aktivity kroužku Zlaté ručičky je, že si žáci mohli v praxi vyzkoušet, jak probíhá výroba konkrétních předmětů dle technické dokumentace, otestovat si své slabé a silné stránky při výrobě, zdokonalit si zručnost, vypěstovat si dávku trpělivosti a vyzkoušet si práci v časovém limitu.

KA13 Programy vzájemného učení, kde žáci SŠ připravují a realizují pro žáky ZŠ vzdělávací aktivity – žáci ZŠ

Programy vzájemného učení se ve školním roce konali celkem 3x – 18. 11. 2015, 17. 2. 2016 a 13. 4. 2016. Aktivity připravil a ukázky nacvičil s žáky oboru Tesařské práce lektor Ing. Miroslav Solnička. První program proběhl na ZŠ a MŠ Domažlice. Žáci SŠ pod vedením lektora Ing. Miroslava Solničky předvedli ukázky práce s dřevoobráběcími stroji. Ukázky práce s řetězovou dlabačkou se zúčastnilo 7 žáků ze ZŠ a 2 žáci SŠ, celkem tedy 9 žáků. Nejzajímavější pro žáky byla soutěž žák SŠ s ručním dlátem versus řetězová dlabačka, vítěz byl sice jasný, ale časový rozdíl u zhotovení dlabu byl 13 minut. Druhé ukázky práce s elektrickým hoblíkem na ZŠ Komenského 17 Domažlice se zúčastnilo 12 žáků ZŠ a 3 žáci SŠ, celkem 15 žáků. Měli možnost porovnat rychlost a kvalitu ručního a strojního hoblování. Třetí výjezd na ZŠ a MŠ Domažlice byl zaměřen na ukázku práce s elektrickou bruskou a zúčastnilo se 12 žáků ZŠ a 3 žáci SŠ, celkem 15 žáků. Hlavním cílem bylo seznámit budoucí uchazeče o učební obory s mechanizací, zrychlením a usnadněním fyzické práce při obrábění dřeva.

KA 14 Spolupráce SŠ a ZŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje – žáci ZŠ, SŠ

Ve spolupráci SŠ a ZŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje žáci oboru tesařské práce ZŠ a OŠ H. Týn a vybraných žáků 2. stupně zapojených ZŠ navštívilo firmu Rojek Častolovice. Celkem se zúčastnilo 40 žáků, 2 lektoři a 5 dalších vyučujících. Seznámili se s historií firmy, s výrobou profesionálních dřevoobráběcích strojů kombinovaných i klasických. Shlédli i práci inženýrů a samotnou montáž dřevoobráběcích strojů.

Stránka

 • 1

KA05 8. 10. 2015

KA05 8. 10. 2015

KA12 14. 10. 2015

KA12 14. 10. 2015

KA14 Častolovice 24. 11. 2015

KA14 Častolovice 24. 11. 2015

KA13 17. 2. 2016

KA13 17. 2. 2016

KA05 6. 4. 2016

KA05 6. 4. 2016


Stránka

 • 1