Obsah

KA05 Kroužek Zlaté ruce pro žáky SŠ

Kroužek pro žáky SŠ ve školním roce 2016/17 proběhl celkem 26x, a to ve dnech 15. 9., 22. 9., 29. 9., 6. 10., 13. 10., 20. 10., 3. 11., 10. 11., 29. 11., 1. 12., 8. 12., 15. 12. 2015, 19. 1., 24. 1., 2. 2., 6. 2., 14. 2., 20. 2., 2. 3., 6. 3., 20. 3., 30. 3., 3. 4., 12. 4., 27. 4. a 10. 5. 2017 vždy po třech hodinách ve vybavené tesařské dílně na pracovišti Masarykova 287, Poběžovice. Přípravu polotovarů prováděl lektor Bc. Martin Příbek DiS.  Žáci oboru Tesařské práce pod vedením lektora zhotovili

 • budky pro ptáky včetně jejich pověšení,
 • rámeček na fotografie,
 • topůrko na sekeru,
 • vysoustružili zmenšeninu a normální velikost baseballové pálky,
 • vyrobili stojan na vánoční stromeček,
 • prkénko na maso,
 • lavice,
 • velikonoční řehtačku,
 • autíčko – držák na tužky.

 

KA12 Kroužek Zlaté ručičky - ZŠ

Kroužek pro žáky ZŠ se konal ve školním roce 2016/17 celkem 3x, a to ve dnech 12. 10. 2016, 7. 3. 2017 ve vybavené tesařské dílně na pracovišti Masarykova 287, Poběžovice a 25. 5. 2017 v dílně ZŠ praktické, Nádražní 89, Horšovský Týn, vždy po 4 hodinách. Přípravu polotovarů prováděl lektor Ing. Miroslav Solnička. Žáci zapojených základních škol pod vedením lektora vyráběli

 • krmítko,
 • autíčko,
 • věšák.

Žáky výroba užitečných předmětů bavila. Hlavním přínosem této aktivity kroužku Zlaté ručičky je, že si žáci mohli v praxi vyzkoušet, jak probíhá výroba konkrétních předmětů dle technické dokumentace, otestovat si své slabé a silné stránky při výrobě, zdokonalit si zručnost, vypěstovat si dávku trpělivosti a vyzkoušet si práci v časovém limitu. Zapojení žáků z jiných škol umožnilo žákům porovnávat úroveň svých vědomostí a dovedností, obohatili se o nové zážitky – na kroužek se těšili, získali nové kontakty.

 

KA13 Programy vzájemného učení, kde žáci SŠ připravují a realizují pro žáky ZŠ vzdělávací aktivity – žáci ZŠ

Programy vzájemného učení se ve školním roce konali celkem 4x – 13. 10. 2016, 20. 10. 2016, 22. 2. 2017 a 23. 2. 2017. Aktivity připravil a ukázky nacvičil s žáky oboru Tesařské práce lektor Ing. Miroslav Solnička. První program proběhl na ZŠ Hostouň, ZŠ Bělá nad Radbuzou a ZŠ Poběžovice ve dnech 13. a 20. 10. 2017. Žáci SŠ pod vedením lektora Ing. Miroslava Solničky a učitele odborného výcviku Bc. Martina Příbka předvedli ukázky práce s dřevoobráběcími stroji. Jednalo se o ukázku práce s řetězovou dlabačkou. Nejzajímavější pro žáky byla soutěž žák SŠ s ručním dlátem versus řetězová dlabačka, vítěz byl sice jasný, ale časový rozdíl u zhotovení dlabu byl 15 minut. Dne 13. 10. 2017 se zúčastnilo ukázky celkem 26 žáků ZŠ a 4 žáci SŠ (celkem 30 žáků), dne 20. 10. 2017 se zúčastnilo 19 žáků ZŠ a 4 žáci SŠ (celkem 23 žáků). Druhá ukázka montáže jednoduché pergoly se konala 22. a 23. 2. 2017 na ZŠ Klenčí pod Čerchovem a na ZŠ Hostouň. Dne 22. 2. 2017 se zúčastnilo 19 žáků ZŠ a 4 žáci SŠ, celkem 23 žáků. Dne 23. 2. 2017 se ukázky stavby jednoduché pergoly zúčastnilo 9 žáků ze ZŠ a 4 žáci SŠ, celkem tedy 13 žáků. Žáky překvapila rychlost montáže i následné demontáže pergoly. Hlavním cílem bylo seznámit budoucí uchazeče o učební obory s mechanizací, zrychlením a usnadněním fyzické práce při obrábění dřeva. Aktivity žáky velice bavili, nejvíce je nadchla řetězová dlabačka svou rychlostí a přesností.

KA 14 Spolupráce SŠ a ZŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje – žáci ZŠ, SŠ

Ve spolupráci SŠ a ZŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje žáci oboru tesařské práce ZŠ a OŠ H. Týn a vybraných žáků 2. stupně zapojených ZŠ navštívilo firmu Pfeifer Holz, s.r.o. Chanovice. Celkem se zúčastnilo 21 žáků, 1 lektor a 2 další vyučující. Žáci viděli a seznámili se s celkovou výrobou výrobního závodu. A to od skladu kulatiny, přes pilnici s kompletním vybavením pro různé průměry materiálu, shlédli kmenovou pásovou pilu, dva rámové katry a štěpkovací linku na tenké hmoty. Dále prošli přes sklady rozdělení jednotlivého řeziva, meziskládky, automatickou linku na skládání hrání, sušárny, výrobnu nekonečného přířezu napojováním, výrobu lepených vazníků, výrobu montovaných domků.

Stránka

 • 1

KA05 15. 9. 2016

KA05 15. 9. 2016

KA12 12. 10 .2016

KA12 12. 10 .2016


Stránka

 • 1