Obsah

Ve školním roce 2017/18 probíhala výuka ve třech inovovaných učebnách. V dílně ZŠ praktické v Horšovském Týně v Nádražní ulici 89 se konala výuka předmětu Člověk a svět práce. Na pracovišti v Poběžovicích, Masarykova 287 v Odborné učebně probíhala výuka odborných předmětů oboru tesařské práce – technologie, stavební konstrukce, strojní zařízení, odborné kreslení, materiály; v tesařské dílně probíhala výuka odborného výcviku.

KA05 Kroužek Zlaté ruce pro žáky SŠ

Kroužek pro žáky SŠ ve školním roce 2017/18 proběhl celkem 10x, a to ve dnech 10. 10., 7. 11., 21. 11., 12. 12. 2017, 12. 1., 20. 2., 1. 3., 6. 3., 13. 3. a 19. 4. 2018 vždy po třech hodinách ve vybavené tesařské dílně na pracovišti Masarykova 287, Poběžovice. Přípravu polotovarů prováděl lektor Bc. Martin Příbek DiS.  Žáci oboru Tesařské práce pod vedením lektora zhotovili tesařské kozy, prkénko na maso, krmítko pro ptáky, velikonoční řehtačku, hlavolam a tužkovník - autíčko. Celkem bylo odučeno 30 hodin a zúčastnilo se 7 žáků a 1 lektor. Žáci dokázali výrobek dle technické dokumentace zhotovit s pomocí lektora s využitím zakoupených strojů a zařízení. Žáci během školního roku práci zpřesnili a zodpovědněji hospodařili s materiálem. Práce v kroužku je velice bavila, hodnotili ji pozitivně, nalákali i svoje spolužačky z jiného oboru. Kladně oceňovali přístup, výborné znalosti a dovednosti lektora.

KA12 Kroužek Zlaté ručičky - ZŠ

Kroužek pro žáky ZŠ se konal ve školním roce 2017/18 celkem 3x, a to ve dnech 7. 12. 2017, 12. 4. a 26. 4. 2018 ve vybavené tesařské dílně na pracovišti Masarykova 287, Poběžovice vždy po 4 hodinách. Přípravu polotovarů prováděl lektor Ing. Miroslav Solnička. Žáci zapojených základních škol pod vedením lektora vyráběli poličku, dřevěné autíčko a krmítko pro ptáky. Celkem se zúčastnili 4 žáci a 1 lektor. Celkem bylo odučeno 12 hodin. Žáky výroba užitečných předmětů bavila. Hlavním přínosem této aktivity kroužku Zlaté ručičky je, že si žáci mohli v praxi vyzkoušet, jak probíhá výroba konkrétních předmětů dle technické dokumentace, otestovat si své slabé a silné stránky při výrobě, zdokonalit si zručnost, vypěstovat si dávku trpělivosti a vyzkoušet si práci v časovém limitu. Zapojení žáků z jiných škol umožnilo žákům porovnávat úroveň svých vědomostí a dovedností, obohatili se o nové zážitky – na kroužek se těšili, získali nové kontakty.

KA13 Programy vzájemného učení, kde žáci SŠ připravují a realizují pro žáky ZŠ vzdělávací aktivity – žáci ZŠ

Programy vzájemného učení se ve školním roce konali celkem 2x – 8. 12. 2017 a 15. 2. 2018. Aktivity připravil a ukázky nacvičil s žáky oboru Tesařské práce lektor Ing. Miroslav Solnička. První program proběhl na ZŠ Hostouň. Žáci SŠ pod vedením lektora Ing. Miroslava Solničky předvedli ukázky práce s dřevoobráběcími stroji. Jednalo se o ukázku práce s použitím ručního elektrického hoblíku a hoblování. Nejzajímavější pro žáky byla soutěž žák SŠ s ručním hoblíkem versus elektrický hoblík, vítěz byl sice jasný, ale časový rozdíl velký. Dne 8. 12. 2017 se zúčastnilo ukázky celkem 14 žáků ZŠ a 2 žáci SŠ, celkem tedy 16 žáků. Druhá ukázka s použitím ručního elektrického hoblíku se konala 15. 2. 2018 na ZŠ Bělá nad Radbuzou. Zúčastnilo se 12 žáků ZŠ a 2 žáci SŠ, celkem 14 žáků. Proběhla soutěž a žáci byli seznámeni i s náplní a činnostmi tesařského oboru a uplatněním tesařů v praxi. Hlavním cílem bylo seznámit budoucí uchazeče o učební obory s mechanizací, zrychlením a usnadněním fyzické práce při obrábění dřeva. Aktivity žáky velice bavili, nejvíce je nadchla řetězová dlabačka svou rychlostí a přesností.

KA 14 Spolupráce SŠ a ZŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje – žáci ZŠ, SŠ

Ve spolupráci SŠ a ZŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje žáci oboru tesařské práce ZŠ a OŠ H. Týn a vybraných žáků 2. stupně zapojených ZŠ se konali 2 akce. Navštívili jsme NZM Ohrada dne 3. 10. 2017. Celkem se zúčastnilo 39 žáků, 1 lektor a 3 další vyučující. Žáci se seznámili s historií lesnictví, shlédli jedno z nejstarších loveckých muzeí na světě, které sídlí v barokním loveckém zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Lovecké muzeum na Ohradě vzniklo již v roce 1842, kdy tam byly soustředěny rozsáhlé sbírky loveckých trofejí a vycpanin, a patří mezi naše nejstarší muzea vůbec. Viděli jsme sbírku různých lesnických nástrojů včetně první motorové pily, sbírku vzorků dřevin, dendrologické herbáře, zakládání, údržbu a následné zpracování lesních porostů, vývoj těžby a dopravy dřeva - vorařství, choroby stromů a další doprovodné expozice. Muzeum je situováno na břehu Munického rybníka a v těsném sousedství se nachází zoologická zahrada. V zahradě žáci, kromě medvědů a tygra usurijského, zhlédli různé druhy dřevěných staveb a střešních krytin. Druhou akcí byla návštěva Techmánie „Den v horském lese“ a Pivovarského muzea „Zapomenutá řemesla“ dne 15. 12. 2017. Celkem se zúčastnilo 25 žáků, 1 lektor a 2 další vyučující. Žáci se seznámili v Techmánii s využitím kladky, kladkostroje a dalšími jednoduchými stroji a dalšími moderními zařízeními, které využívají i tesaři při práci. Vyzkoušeli si jejich funkci a shlédli vzdělávací film 3D Den v horském lese. Poté jsme se přepravili k Pivovarskému muzeu v Plzni, kde žáci absolvovali vzdělávací workshop „Zapomenutá řemesla“. Viděli sbírku různých nástrojů včetně „maxihoblíků“ a další doprovodné expozice. Po skončení workshopu jsme přešli na vánoční trhy na plzeňském náměstí a shlédli jsme vyřezávaný betlém s postavami a se zvířaty ve skutečné velikosti. Žákům se akce líbila a konstatovali, že v dnešní době to máme jednoduší.