Obsah

Projekt ESF

logolink

"Modernizace výuky pomocí nových inovativních metod a technologií"
CZ.1.07/1.2.03/02.0012

Grantový projekt:
 "Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Plzeňském kraji Operačního progamu Vzdělávání pro konkurenceschopnost".

                                                           cedule

Školní časopis

 

Akce projektu ve školním roce 2012/2013:

ZŠ speciální

ZŠ praktická

 

Akce projektu ve školním roce 2013/2014:

Návštěva malé hospodářské farmy Horšov

Pečeme medovníčky

Vánoční zdobení stromečků

Výroba vázy- OŠ

Zájmový den na II. stupni

Vystoupení žáků ZŠpr v Domažlicích

Pečeme chodský koláč

Třídíme odpad ZŠ speciální

Výroba vázy

Hospodářská farma Horšov

Beseda Odpady- OŠ

Přehlídka zájmové činnosti

Vystoupení žáků I. stupně ZŠPr v Domažlicích

Japonsko - domov sakur a ikebany

Zájmový den na II. stupni

ZOO Plzeň- ZŠ speciální

 

Akce projektu ve školním roce 2014/2015:

Výprava do Sedmihoří

Návštěva obory v Podrážnicích

Beseda odpady- OŠ

Vánoční medovník

Zdobení stromečkú v oboře

Vystoupení žáků I. stupně

Výroba vázy- OŠ

Velikonoční výstava

Hospodářská farma Horšov

Přehlídka zájmové činnosti- taneční kroužek

Muzeum čokolády Praha

Japonsko - domov sakur a ikebany

Chodsko- chodské kroje

ZOO Praha

Stolování

 

Akce projektu ve školním roce 2015/2016

Sběr kaštanů

Sedmihoří - cvičení v přírodě

Návštěva státního zámku v Horšovském Týně

Návštěva obory v Meclově

Vánoční výstava a jarmark

Zájmový den

Odpady OŠ

Velikonoce

Velikonoční bochánky

Soutěž zručnosti

Odpady ZŠ- Skládka Lazce

Výlov rybníka na Babyloně

Exkurze Meclov

Přehlídka zájmové činnosti

Naučná stezka Bijadla,Merklín

Zámek, stolování

 

Akce projektu ve školním roce 2016/2017:

Cvičení v přírodě II. stupeň

Sběr kaštanů na I. stupni

Vánoční výstava

Zájmový den na II. stupni

Velikonoční výstava

Stolování

Pečení veikonočních bochánků na I. stupni

Přehlídka zájmové činnosti žáků

Japonsko - domov sakur a ikebany

Návštěva malé hospodářské farmy v Horšově 

Naučná stezka dřevin a zvířat

 

 Projekt "Modernizace výuky pomocí nových inovativních metod a technologií"
CZ.1.07/1.2.03/02.0012  byl k 30.6.2017 ukončen.