Obsah

„LETNÍ SETKÁNÍ“
Workshop – Podpůrné pomůcky a vzdělávání dětí se zdravotním postižením.

 

  Dne 9. 7. 2012 od 9, 30 hodin proběhlo v prostorách části školy - ZŠ speciální H. Týn, ul. B. Němcové 7 v rámci udržitelnosti projektu OPVK – rozvoj poradenství třetí setkání klientů SPC - rodičů a jejich dětí. Akce se zúčastnilo 8 dětí a 7 rodičů, na organizaci a průběhu akce se podíleli pracovníci SPC ve spolupráci s učiteli ZŠ speciální a praktické H. Týn.

  Program byl rozdělen, již tradičně, do dvou skupin – děti a rodiče. Pro rodiče byl sestaven program na seznámení s výukovými pomůckami a ICT technologií a možnostmi vzdělávání svých dětí. Rodičům byly předvedeny odkazy s tématikou vzdělávání zdravotně postižených dětí, formy Alternativní augmentativní komunikace, nově vytvořené produkty AAK:  Komunikační karty, Komunikační obrázky a Piktogramy. Vyzkoušeli si postup a výrob vybraných Komunikačních karet, Komunikačních obrázků či Piktogramů.

  Děti absolvovaly činnosti pro rozvoj smyslového vnímání, komunikace a grafomotoriky, každé dle svých schopností – od přijímání senzomotorických podnětů po tvorbu obrázků a koláží.

  Společným programem bylo zhlédnutí a zhodnocení výrobků dětí, společné posezení a pečení buřtů na zahradě školy a hra dětí na zahradě školy.

Stránka

  • 1

 

 

 


Stránka

  • 1