Obsah

Workshop pro pedagogy MŠ a ZŠ

 

  Dne 18.6.2013 od 14.00 hodin proběhl v prostorách ZŠ a OŠ H. Týn, pracoviště Poběžovice pod jménem SPC a v rámci projektu OPVK – rozvoj poradenství, workshop pro pedagogy mateřských a základních škol, který měl přiblížit pedagogům možnosti a metody ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

  Program se zahájil přivítáním účastníků workshopu a představením jeho pracovníků. Poté byl stručně vysvětlen program a pokračovalo se přechodem na aktivní části workshopu.

 

  Workshop Montessori, který vedla Erika Benediktová, učitelka 1. stupně ZŠ praktické, byl zaměřen na možnosti využití Montessori pomůcek v běžném vyučovacím procesu. Workshop byl rozdělen do dvou bloků, z nichž první byl věnován vzdělávání dětí předškolního věku, blok druhý byl zaměřen na vyučování matematiky a českého jazyka na prvním stupni ZŠ. Workshopu se zúčastnili 3 pedagogové a 1 asistent pedagoga.

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1