Obsah

Workshop pro rodiče a veřejnost „Školní zralost“.

 

  Dne 7. 3. 2013 od 16:00 hodin proběhl seminář pro rodiče dětí a veřejnost s tématem „Školní zralost“. Setkání proběhlo v Mateřské škole v Domažlicích, Zahradní ul.. Zúčastnilo se 31 rodičů dětí mateřské školy Domažlice a 6 učitelek téže školky. Seminář zpracovali a vedli speciální pedagogové SPC Horšovský Týn.

  Rodičům byly vysvětleny jednotlivé vývojové etapy dítěte. Podrobně byly popsány schopnosti dítěte v jednotlivých obdobích a zejména v období před nástupem do školy. Byly jim nabídnuty možnosti rozvíjení jednotlivých dovedností i s praktickými ukázkami. Byl jim vysvětlen postup při diagnostice a případném odkladu školní docházky. V závěru byl prostor pro diskusi a individuální dotazy.

  Setkání bylo ukončeno kolem 17. hodiny. Děkujeme všem za účast a pracovníkům mateřské školy za podporu a zázemí.

  

Bára Kohoutová, Eva Sladká

Stránka

  • 1

 


Stránka

  • 1