Obsah

"BTT5" - projektový den

logo projekt

  Dne 20. 1. 2015 jsme se opět všichni těšili na průběh pátého projektového dne v novém kalendářním roce, tentokrát na téma „Střešní krytiny“.

  36 žáků se během dopolední netradiční výuky vystřídalo na pěti stanovištích. Na stanovišti přírodopis se žáci seznámili s druhy zahradních zemin, jejich složením a vlastnostmi, na stanovišti fyzika stavěli krov za pomocí vaznic a krokví, s tím jistě souvisí další stanoviště matematiky, kde bylo vhodné naučit se vypočítat obsahy rovinných obrazců, tedy i střešních krytin. Na stanovišti chemie se pak osobně seznámili s jednotlivými druhy střešních krytin a jejich vlastnostmi. Posledním stanovištěm bylo pracovní vyučování, kde se žáci seznámili s další možností spojování dřeva a to čepováním.

  Na odborných stanovištích pomohl opět ing K. Přibáň – přírodopis, mistr OV H. Polanková – chemie a pět učňů našeho učiliště oboru tesař v roli asistentů.

 

Matematika

Pracovní vyučování

více zde