Obsah

"BTT6" - projektový den

projektový den

Zpracování skla

  „Výroba a zpracování skla“

  Dne 10. 2. 2015 jsme se sešli na šestém projektovém dni, tentokrát na téma „Výroba a zpracování skla“. 40 žáků se během dopolední netradiční výuky vystřídalo na pěti stanovištích. Na stanovišti přírodopis se žáci seznámili s mikroskopem a specifiky při práci s jednotlivými již připravenými preparáty, na stanovišti fyzika odhalili vlastnosti skla a kouzlo práce s ním, to když jej zahřáli nad lihovým kahanem a posléze i propanbutanovou pistolí. Stanoviště matematiky poskytlo možnost naučit se vypočítat obvody rovinných obrazců, tedy i různých tvarů oken. Na stanovišti chemie se pak osobně seznámili s leptáním skla, ozdobili si skleničku svými motivy a dalšími druhy zpracování skla. Posledním stanovištěm bylo pracovní vyučování, kde si žáci vyrobili věšák na ručníky a osobně si vyzkoušeli nejen ruční opracování dřeva, ale i práci na stojanové vrtačce. Na odborných stanovištích pomohl opět ing K. Přibáň – přírodopis, mistr OV H. Polanková – chemie a pět učňů našeho učiliště oboru tesař v roli asistentů.

  Zpracovala: J. Straková

 

Fyzika

 

Chemie

 

 

 

více zde

 

Stránka

  • 1

 


Stránka

  • 1