Obsah

"BTT 7" - projektový den

Logo projektu

BTT 7

„Zednické materiály“

  Dne 15. 4. 2015 jsme se sešli na sedmém projektovém dni, tentokrát na téma „Zednické materiály“. 37 žáků se během dopolední netradiční výuky vystřídalo na pěti stanovištích. Na stanovišti přírodopis si žáci v soutěži AZ kvíz zopakovali a shrnuli znalosti o přírodninách a o přírodě kolem nás, na stanovišti fyzika odhalili kouzlo práce na jednoduchých strojích, jako je páka, kladka, kolo na hřídeli, nakloněná rovina a šroub. Stanoviště matematiky poskytlo možnost porovnat tvary a skládání těles - krychle a kvádru, vypočítat jejich povrch. Na stanovišti chemie se pak žáci osobně seznámili se zednickými materiály – především s vlastnostmi sádry a jejím použitím. Posledním stanovištěm bylo pracovní vyučování, kde si žáci vyrobili prkénko na krájení a osobně si vyzkoušeli nejen ruční opracování dřeva, ale i práci s pilou čepovkou a ocaskou. Na odborných stanovištích pomohl opět ing K. Přibáň – přírodopis, mistr OV H. Polanková – chemie a pět učňů našeho učiliště oboru tesař v roli asistentů.

Zpracovala: J. Straková

Přírodopis

Pracovní vyučování

 

 

 

Stránka

  • 1

 


Stránka

  • 1