Obsah

"BTT8" - projektový den

Logo projektu

Natěračské materiály

 

  Dne 21. 5. 2015 jsme se sešli na sedmém projektovém dni, tentokrát na téma „Natěračské materiály“. 44 žáků se během dopolední netradiční výuky vystřídalo na pěti stanovištích. Na stanovišti přírodopis se žáci seznámili se sběrem přírodnin a tvorbou rostlinného herbáře, na stanovišti fyzika odhalili jednu z vlastností dřeva a to schopností udržovat různé stupně vlhkosti a jejím měřením. Stanoviště matematiky poskytlo možnost porovnat tvary geometrických těles - krychle a kvádru, vypočítat jejich povrch. Na stanovišti chemie si pak všichni formou soutěže v AZ kvízu zopakovali a procvičili znalosti přírodnin a jejich vlastnosti – fyzikální, chemické, mechanické. Posledním stanovištěm bylo pracovní vyučování, kde si žáci vyrobili dřevěnou paličku, vyzkoušeli si práci s horizontální vrtačkou, rašplí a pilou čepovkou.Na odborných stanovištích pomohl opět ing K. Přibáň – přírodopis, mistr OV H. Polanková – chemie a pět učňů našeho učiliště oboru tesař v roli asistentů.

Zpracovala: J. Straková

Pracovní vyučování

Přírodopis

 

Foto zde