Obsah

Návštěva Galerie bratří Špillarů a domažlických hasičů

 

  Dne 27. 3. 2013 navštívili žáci 1. Stupně ZŠ praktické a V. třídy ZŠ speciální Galerii bratří Špillarů v Domažlicích, kde se dozvěděli něco o životě a obrazech bratří Špillarů, kteří žili v našem kraji. Pan průvodce kromě vyprávění o malířích přečetl dětem pohádku ,,O ptáčkovi darebáčkovi“ a pak si společně prohlédly vystavované obrazy.

  Po prohlídce galerie všichni společně zavítali do prostorů profesionálního hasičského sboru v Domažlicích. Zde je hasiči nejprve seznámili s provozem stanice, vybavením, obecnými zásadami a důležitými telefonními čísly. Poté následovala ukázka vozového parku, výstroje a výzbroje potřebné při zásazích. Také jim ukázali simulovaný hasičský poplach včetně signalizační tabule. Na závěr si děti mohly vyzkoušet protipožární helmy, oblek, masku a dýchací přístroj.

Stránka

  • 1

Seznámení s provozem stanice a vybavením hasičské zbrojnice.

Seznámení s provozem stanice a vybavením hasičské zbrojnice.

Zkouška hasičské výstroje.

Zkouška hasičské výstroje.

Nasazení hasičské helmy.

Nasazení hasičské helmy.

Prohlídka vozového parku a výzbroje potřebné při zásazích.

Prohlídka vozového parku a výzbroje potřebné při zásazích.

 

Poslech pohádky ,,O ptáčkovi darebáčkovi“.

Poslech pohádky ,,O ptáčkovi darebáčkovi“.

Prohlídka vystavovaných obrazů v Galerii bratří Špillarů.

Prohlídka vystavovaných obrazů v Galerii bratří Špillarů.


Stránka

  • 1