Obsah

7. ročník

 

Zeměpis

 • učebnice Str. 35 - 37 Irsko, Francii, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko
 • pracovní sešit str. 26-29

 


 

Přirodopis

 • učebnice kapitola SAVCI str. 54-56  - Králík domácí
 • pracovní sešit -str.14/cv.1

  ČESKÝ JAZYK 

 • opakování vyjmenovaných slov
 • pracovní sešit str. 24/cvičení (d), potom str. 29 cvičení 15 (přečíst)
 • učebnice str. 41/cvičení 6 (opsat do sešitu - popřípadě na papír, potom zakroužkovat   podstatná jména. Vypsat je a určit pád a číslo)

 


 
 
MATEMATIKA

 • učebnice str. 31 - opsat žlutý rámeček, potom cvičení 8 a cv. 10
 • str. 32/18
 • pracovní sešit str. 30/4 - (ten kdo má úhloměr)
 • pracovní sešit str. 10/2 a str 12/2 

 
=====================================================================================================
 

Německý jazyk
 
 • opakovat téma "rodina, ve škole, ve městě"
 • 1. - 3. kapitola, str. 3 - 23, učebnice

 


 


 
Pondělí - pátek, 23.3.- 27.3.
 

Zeměpis

 • učebnice str. 38 Severní Evropa
 • pracovní sešit str.30

 


Přírodopis

 • učebnice 56-57
 • Pracovní sešit 14/2

 


 

Ahoj chlapci a děvčata, 

myslím si, že už je čas doplnit výuku i o zábavu. Tu Vám nabízím ve výběru Fyzika a Chemie. Pokud se Vám něco povede nebo zaujme, můžete mi poslat návrh k vyzkoušení, až se vrátíme do školy. 

Mgr. Milan Kuba.

Můžete mi i napsat na https://www.facebook.com/milan.kuba.33-

Seznam videí

BADATELNA

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhIxVIOJFQE2j1z1C2A6swZdq-nRbMNPl

Fyzika

Nezkreslená věda - https://www.youtube.com/user/OtevrenaVeda

Alovy zábavné pokusy-   https://www.youtube.com/results?search_query=alovy+pokusy

Fyzikalní filmy- https://www.youtube.com/channel/UCM15DWXeu-QPhL3L8lvwJ8Q 

                 - https://www.cez.cz/cs/o-cez/vzdelavani-a-vyzkum/energetika-zabavne/nainstalujte 

25 neuvěřitelných nápadů a triků s plastovými lahvemi- https://www.youtube.com/watch?v=GYKNwTeEnbM 

Triky s vodou- https://www.youtube.com/watch?v=VRdScy0DaWshttps://www.youtube.com/watch?v=VRdScy0DaWs

Pokusy nás baví 6 - I s teplem se dá hrát- https://www.youtube.com/watch?v=QbdPASs5DwM

Pokusy nás baví 8 - Povrchové napětí vody - https://www.youtube.com/watch?v=BUJ4I0Qo1tw

M cj i,y ů 
Pondělí - pátek, 30.3.- 3.4.
 

Český jazyk

 • učebnice str. 41/7a)

             - doplň neúplná slova a slovně odůvodni pravopis

             - zakroužkuj podstatná jména, která skloňujeme podle vzoru (žena/ženy)

 

 • učabnice str. 42/ 8a)  a str. 42/10 a) b)

 

 • sloh/ literatura: Mezilidské vztahy - napiš 10 vět o tom, jak se podle Tebe k sobě chovají lidé v době nouzového stavu (karantény), ve kterém se nacházíme

 


 

Matematika

 • učebnice str. 45/38, 45/39 i 40 a 41 + napiš odpovědi

 

 

Zeměpis


 

Přirodopis

 • učebnice str. 58-61
 • pracovní sešit str.15 / celá-16/ 7.8,9


 

3.4.
 
Matematika
 • příklady opiš a výsledky se sudým výsledkem vybarvi

 

e  f

 

10.4.
 
Český jazyk
 • "Prasátko" - Stanislav Oliva - opsat + úkoly k textu a obrázek (vše do sešitu)
 • básnička "Myš domáci" - Emanuel Frynta - opiš, barevně zaškrtej rýmy (např. zelenou barvou ON - SLON, žlutou barvou další rým apod)

p b 


 
Matematika
 • příklady na dělení jednociferným dělitelem str. 46/ příklady43
 • strana 46/44 slovní úloha . opsat, vypočítat a napsat odpověď
 • strana 47/51 - sčítání a odčítání + zkoušky

 

c    d20.4.- 24.4.

Zeměpis


 

Přirodopis

 • učebnice str. 61 - 66
 • pracovní sešit -str.16/10 a str. 17 /cv. 11-12


27.4.-1.5.

Český jazyk

 • učebnice str. 43ú12 a)b) + obrázek vrány
 • čtení "Kdy je maminka nejkrásnější"+ obrázek

7 7


 

Matematika

 • opakování násobila
 • učebnice str. 47/51

                            48/53 + odpověď

 • práce vpracovním sešitě (co zvladneš sám, můžeš si vybrat)

7


4.5.- 7.5.

Český jazyk

1  2 3 

1  2 3