Obsah

1., 2. ročník

 

4.11.2020

1.ročník

ČESKÝ  JAZYK

Čtení – písmenko A,a, Á,á

             tvoření vět, popis obrázku, vyprávění

Psaní – správné držení tužky, každý nakreslím obrázek

 

MATEMATIKA

znalost barev, pojmy- nahoře,dole, první, poslední, hodně,málo

číslice - 1


 

2.ročník

ČESKÝ JAZYK

Čtení – každý den čtu 1 stránku ze Slabikáře, procvičuji a automatizuji čtení slov a vět.

Psaní – umím se podepsat písmem tiskací abecedy

 

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 5, rozklad čísel do 5

Pracovní list

 

PRVOUKA

Znám dny v týdnu