Obsah

5.B

 

 

4.11. 2020

Vlastivěda

Přečtěte si: dopravní značky

 

Přírodověda

Udělej si na papír křížovku: svaly


10.11.2020

Vlastivěda

Připomeň si dopravní značky, které jsou na stránkách školy z minulého týdne.  

V pracovním sešitě na straně č.4 vypracuj tyto úkoly:

Úkol č. 1

Vybarvi dopravní značky,  které  znáš.  Pomůže ti obrázek dopravních značek z  minulého týdne.

Úkol č. 3

 Vybarvi značky a urči, kterým směrem značka přikazuje jet.

Úkol č. 4

 Doplň k obrázkům názvy míst, ke kterým se blížíš ( podle nápovědy).

Úkol č. 5

 Vybarvi dopravní značky.  Poznáš, kdo má přednost?

 

Přírodověda

1/  Doplň do pracovního sešitu na straně č.4 pod nadpis Krevní oběh úkol č.16.

Jak se nazývá orgán uložený téměř ve středu hrudníku?     SRDCE

Co dělá tento sval s krví, která do něj přichází?   SRDCE POHÁNÍ KREV.

 

2/  Doplň do pracovního sešitu na straně č. 5 úkol č.17. Spoj čarou podle pravítka:

Srdce je sval.

Červené krvinky přenášejí kyslík.

Bílé krvinky  bojují proti nemocem.

 

3/   Doplň  do pracovního sešitu na straně č.5 úkol č.18.  Slova z nápovědy budou v následujícím pořadí:  

PLÍCE

ZÁSOBOVAT

KYSLÍKEM

NOSEM a ÚSTY

PRŮDUŠNICÍ

OXID UHLIČITÝ

KYSLÍK

 

4/  Vybarvi v pracovním sešitě  na straně č.5 úkol č.19.

Průdušnici vybarvi žlutě

Plíce vybarvi modře.