Obsah

5.A

 

 

15.3 - 19.3 2021

Český jazyk

 1. Pokračovat v mimočítankové četbě ,,Zlobilky“ , str. 65-70 – kapitola Holčička a ryba
 2. Tvoření a psaní odpovědí k otázkám z knihy ,,Zlobilky“

 3. Doplňování písmen do slov

 4. Opis a přepis slov a vět

 5. Abeceda – doplňování

 6. Křížovka – Zimní sporty

 

Matematika

 1. Tvoření příkladů na násobení a dělení v oboru malá násobilka
 2. Matematické hádanky

 3. Slovní úlohy

 4. Písemné sčítání a odčítání do 100, do 1000

 

5.A


8.3. - 12.3. 2021

 

Český jazyk 

 1.  Pokračovat v mimočítankové četbě ,,Zlobilky“, str. 59 – 64 – kapitola Holčička a strom
 2. Tvoření a psaní odpovědí k otázkám z knihy ,,Zlobilky“

 3. Doplňování i-í, y-ý do slov

 4. Abeceda (doplňování chybějících písmen)

 5. Pořádek slov ve větě (psaní vět)

 6. Křížovka – Pohádkové postavy

 

Matematika

 1. Počítáme s penězi
 2. Písemné sčítání a odčítání do 100

 3. Slovní úlohy na násobení a dělení

 4. Řazení čísel do 1000

 5. Písemné sčítání do 1000

 

Pracovní listy jsou zasílány online, jsme spolu v telefonickém spojení nebo přes aplikaci Teams.

Zadání úkolů si pořádně přečti !!!

5.A


1.3. 2021 – 5.3. 2021

 

Český jazyk

 • 1. Pokračování v mimočítankové četbě – dětská kniha ,,Zlobilky“ str. 54-58 – kapitola "Holčička a bublina".
 • 2. Doplňování písmen uprostřed nebo na konci slova ( b x p, d x t, ď x ť, z x s, …).
 • 3. Tvoření vět s obrázky.
 • 4. Abeceda (řazení slov dle abecedy).

 

Matematika

 1. Procvičovat sčítání a odčítání do 100.
 2. 2. Procvičovat číselnou řadu do 1000, sčítání a odčítání do 1000 (příklady typu 200+300, 700-100, 400+60, 320-20, 510+40, 780-60, 600+3, 902-2,).
 3. Opakovat malou násobilku

 

Pracovní listy jsou zasílány online, jsme spolu v telefonickém spojení nebo přes aplikaci Teams.

 

Zadání úkolů si pořádně přečti !!!

 

 

 

 

 4.11. 2020

Český jazyk

 1. Číst knihy dle vlastního výběru ( pohádky, dětskéíběhy, dětské časopisy,...)
 2. Zopakovat tvrdé a měkké souhlásky, procvičit doplňování i-í, y-ý,
 3. Procvičit opis slov a vět, přepis slov a vět, správné pořadí slov ve větě,

 

Matematika

 1.  Procvičovat sčítání a odčítání do 100
 2. Procvičovat písemnéítáníodčítání do 100
 3. Trénovat malou násobilku

Pracovní listy budou zasílány online a jsme spolu v telefonickém spojení.

1  2

 

Vlastivěda

Přečtěte si: dopravní značky

 

Přírodověda

Udělej si na papír křížovku: svaly


 5.11. 2020

M  čj


 6.11. 2020

M M ČJ


9.11.2020

M čj


10.11.2020

čj 

Úkoly k pohádce  ,,Jak si pejsek a kočička dělali k svátku dort "

Přečti pohádku a odpověz celou větou na otázky podle vzoru:

Otázka - Jaká zvířátka jsou v pohádce?

Odpověď - V pohádce je pejsek a kočička.

 

1.Otázka - Co dělali pejsek s kočičkou?

Odpověď -___________________________________________

2.Otázka - Co míchali dohromady?

Odpověď - __________________________________________

3.Otázka - Jaký musí být dort?

Odpověď - __________________________________________

4.Otázka - Co nemá rád pejsek?

Odpověď - __________________________________________

5. Otázka - Co pejsek s kočičkou moc rádi nejedí?

Odpověď - __________________________________________

 

m

Vlastivěda

Připomeň si dopravní značky, které jsou na stránkách školy z minulého týdne.  

V pracovním sešitě na straně č.4 vypracuj tyto úkoly:

Úkol č. 1

Vybarvi dopravní značky,  které  znáš.  Pomůže ti obrázek dopravních značek z  minulého týdne.

Úkol č. 3

 Vybarvi značky a urči, kterým směrem značka přikazuje jet.

Úkol č. 4

 Doplň k obrázkům názvy míst, ke kterým se blížíš ( podle nápovědy).

Úkol č. 5

 Vybarvi dopravní značky.  Poznáš, kdo má přednost?

 

Přírodověda

1/  Doplň do pracovního sešitu na straně č.4 pod nadpis Krevní oběh úkol č.16.

Jak se nazývá orgán uložený téměř ve středu hrudníku?     SRDCE

Co dělá tento sval s krví, která do něj přichází?   SRDCE POHÁNÍ KREV.

 

2/  Doplň do pracovního sešitu na straně č.5 úkol č.17. Spoj čarou podle pravítka:

Srdce je sval.

Červené krvinky přenášejí kyslík.

Bílé krvinky  bojují proti nemocem.

 

3/   Doplň  do pracovního sešitu na straně č.5 úkol č.18.  Slova z nápovědy budou v následujícím pořadí:  

PLÍCE

ZÁSOBOVAT

KYSLÍKEM

NOSEM a ÚSTY

PRŮDUŠNICÍ

OXID UHLIČITÝ

KYSLÍK

 

4/  Vybarvi v pracovním sešitě  na straně č.5 úkol č.19.

Průdušnici vybarvi žlutě

Plíce vybarvi modře.


11.11.2020

čj m


12.11.2020

Matematika
pracovní sešit 5. třída - str. 1 celá, str. 5 / cv. 17
 
Český jazyk
pracovní sešit 5. třída - str. 4 / cv.3,4,5,6
 

Zadání úkolů si pořádně přečtěte,  vypracujte a pošlete.

 


13.11.2020

Matematika
učebnice  str. 9 / cv. 5,6 - příklady přepsat na papír, vypočítat a odevzdat ve středu 18.11. ve škole.
 
Český jazyk

učebnice str. 10 /cv. 8 - přečíst zadání, věty přepsat na papír a odevzdat 18.11. ve škole.