Obsah

KA 10 -  Stavební úpravy škol, které budou nezbytné pro rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání

 

 V rámci zmodernizování učebny a dílny pro žáky oboru Tesařské práce bylo nutné provést stavební úpravy, aby místnosti splňovaly parametry pro výuku žáků.V učebně a dílně by jinak nebylo možné pracovat s nakoupeným vybavením. Jednalo se o o drobné stavební úpravy - o  elektrické rozvody a úpravu přepěťové ochrany, aby bylo možné používat nově pořízené vybavení na odloučeném pracovišti v Poběžovicích.

Díky těmto úpravám se podařilo zkvalitnit podmínky pro výuku učňů oboru Tesařské práce, protože jsme mohli zprovoznit všechny pořízené stroje a zařízení. Ve výuce „A je to!“ a ve volnočasových aktivitách jsme mohli fungující zařízení předvést žákům zapojených škol a tím je motivovat ke studiu oboru, protože tyto stroje a zařízení zjednodušují a snižují podíl náročné fyzické práce.

Stránka

  • 1

Původní stav dílny

Původní stav dílny

 

Původní stav učebny

Původní stav učebny

 


Stránka

  • 1