Obsah

Šablony ZŠ II.

šablony II.

 

  Naše škola v letošním školním roce 2019/2020 využila výzvy MŠMT OP VVV, která je poskytována z Evropských strukturálních a investičních fondů, a zapojila se do šablon pro MŠ a ZŠ II.  Jde o podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

 

Název projektu: Šablony ZŠ II.

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011963

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021

Délka realizace: 24 měsíců

Výše částky schválené : 561 169,00 Kč.


 

Projekt je zaměřen na:

Vzdělávání  pedagogických pracovníků (osobnostně sociální rozvoj), kluby pro žáky - čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, badatelský klub a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Zapojeni jsme také do šablon zaměřených na projektovou výuku.

 

Číslo aktivity: 2.II/6d

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin- osobnostně sociální rozvoj

 

Číslo aktivity: 2.II/17a

Název aktivity: Klub pro žáky ZŠ- čtenářský klub 

 

Číslo aktivity:2.II/17b

Název aktivity: Klub pro žáky ZŠ- zábavné logiky a deskových her

 

Číslo aktivity: 2.II/17d

Název aktivity: Klub pro žáky ZŠ- badatelský klub

 

Číslo aktivity: 2.II/18

Název aktivity: Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Číslo aktivity: 2.II/19

Název aktivity: Projektový den ve škole

 

Číslo aktivity: 2.II/20

Název aktivity: Projektový den mimo školu