Obsah

 Z historie školy
 

  Zvláštní škola v Horšovském Týně byla otevřena 1.září 1950, jako škola dvojtřídní se sedmnácti žáky. V roce 1966 měla škola už pět tříd i s pobočkou v Poběžovicích a navštěvovalo ji šedesát dva žáků. 

   Pobočka v Poběžovicích byla od roku 1981 až do roku 1986 samostatná dvojtřídní, posléze jednotřídní zvláštní škola. 

   Na začátku školního roku 1991/1992 byla  otevřena  při škole jedna třída  Pomocné školy.

  V roce 1993 byla provedena v Nádražní ulici půdní vestavba, kde vznikly nové učebny a prostory pro Speciálně pedagogické centrum, které zajišťuje depistáž, poradenství, a ambulantní péči o klienty v rodinách, mateřských školách a základních školách. V odloučeném pracovišti v Poběžovicích byla od 1.září téhož roku otevřena další třída pro žáky 1.-4.ročníku.

  V roce 1995 byla zahájena ve spolupráci s Okresním ústavem sociálních služeb v Domažlicích rekonstrukce objektu v ulici B.Němcové pro děti se zdravotním postižením. V roce 1996 zde byla otevřena pomocná škola s pěti třídami a přípravným stupněm a  v roce 1997  stupněm  rehabilitačním. 

 
Roku 1999 byla  otevřena přístavba Zvláštní školy v Nádražní ulici .V roce 2004 byly Zvláštní škola a Pomocná škola sloučeny s Odborným učilištěm a Praktickou školou pod názvem Speciální školy. Poslední zařazení do sítě škol je z roku 2006 pod názvem Základní škola a Odborná škola Horšovský Týn, Nádražní 89.