Obsah

Základní informace

 

Závěrečné zkoušky 2019

 

Písemná část: 3. 6. 2019 od 8 hod.

Praktická část: 4. - 5. 6. 2019 od 7 hod.

Ústní část: 12. 6. 2019 od 8 hod.

 

Studenti jsou vzděláváni podle školních vzdělávacích programů "Škola pro život" :

 

 

Název

Číslo jednací

Potravinářská výroba se zaměřením na cukrářské práce č.j. 1129/2010 - OŠ

Zahradnické práce se zaměřením na květinářské a aranžerské práce

 č.j. 1130/2010 – OŠ

Zednické práce

 č.j. 853/2011-OŠ

Pečovatelské služby

 č.j. 855/2011-OŠ

Tesařské práce

 č.j. 854/2011-OŠ

Malířské a natěračské práce

 č.j. 852/2011-OŠ

Praktická škola jednoletá

 č.j. 856/2012 – Praktická škola jednoletá

Praktická škola dvouletá

 č.j. 857/2012 – Praktická škola dvouletá

Všeobecně vzdělávací předměty pro OU

 č.j. MŠMT ČR č. j. 33848/99-24

Keramická výroba

 č.j. 1129/2013-OŠ

.