Obsah

Základní informace

 

Všem žákům, rodičům i pracovníkům školy pěkné prázdniny!

 

Začátek školního roku 2. 9. 2019 od 7.50 hod. u cvičebny odborné školy (vedle hlavní budovy).

 

Studenti jsou vzděláváni podle školních vzdělávacích programů "Škola pro život" :

 

 

Název

Číslo jednací

Potravinářská výroba se zaměřením na cukrářské práce č.j. 1129/2010 - OŠ

Zahradnické práce se zaměřením na květinářské a aranžerské práce

 č.j. 1130/2010 – OŠ

Zednické práce

 č.j. 853/2011-OŠ

Pečovatelské služby

 č.j. 855/2011-OŠ

Tesařské práce

 č.j. 854/2011-OŠ

Malířské a natěračské práce

 č.j. 852/2011-OŠ

Praktická škola jednoletá

 č.j. 856/2012 – Praktická škola jednoletá

Praktická škola dvouletá

 č.j. 857/2012 – Praktická škola dvouletá

Všeobecně vzdělávací předměty pro OU

 č.j. MŠMT ČR č. j. 33848/99-24

Keramická výroba

 č.j. 1129/2013-OŠ

.