Obsah

SPC
pro mentálně postižené

 

  Speciálně pedagogické centrum (SPC) je zřízeno při ZŠ a OŠ v Horšovském Týně a je součástí sítě školských poradenských zařízení. Zabezpečuje péči o děti s mentálním postižením ve věku od 3 do 26 let. Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně. 

                                                                123

 

Od září 2015 nově zřízená pobočka v Domažlicích

- ZŠ praktická, Msgre B. Staška 232. Prac. hodiny - v pátek  jednou za 14 dní, přesný termín je třeba sjednat po telefonu.

Kontaktní osoba - Mgr. J. Ledvinová, tel: 608 155 825

 

Konzultace, vyšetření je možné i v Klatovech - předem je nutná telefonická objednávka - Mgr. Jana Mazancová, tel: 608 921 041