Obsah

            Poskytované služby 

 

 • psychologická a speciálněpedagogická diagnostika

 • spolupráce s rodiči a školskými zařízeními při začlenění dítěte do kolektivu:

 • zpracování odborných podkladů pro rozhodnutí příslušných orgánů pro zařazení klientů do škol
 • pomoc při vyhledávání vhodné školy a školského zařízení
 • pomoc při integraci do mateřských a základních škol
 • doporučení a pomoc při zpracovávání individuálních vzdělávacích plánů
 • sledování školní úspěšnosti klienta
 • konzultace a metodická činnost pro zákonné zástupce, pedagogy, školy a školská   zařízení
 • individuální speciálně-pedagogická práce zaměřená dle potřeb klienta v SPC, doma i ve škole

 • sociálně-právní poradenství

 • zapůjčování pomůcek, metodického materiálu a odborné literatury

 

 

Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně:

 • ambulantně - v prostorách SPC Horšovský Týn
 • v terénu - ve školách, školských zařízeních a v rodinách klientů